Porezni položaj darova (donacija)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Porezni položaj darova (donacija)
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U praksi se često pojavljuju pitanja poduzetnika u kojem se obliku i kome može dati darovanje (donacija), kako te promjene evidentirati u poslovnim knjigama i kakav je porezni položaj donacija. Stoga u članku pojašnjavamo što se podrazumijeva pod pojmom donacije, upućujemo na razlike između sponzorstva i donacije te prikazujemo način knjiženja danih donacija. U članku se upućuje na uvjete kojima treba biti udovoljeno da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom.

1. Razlika između donacije i sponzorstva
2. Položaj darova (donacija) s motrišta poreza na dobitak
3. Položaj darova (donacija) s motrišta poreza na dohodak
4. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #ObrazacPD, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo