Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 102
Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koje fizičke osobe rezidenti RH ostvare u inozemstvu u skladu s tuzemnim poreznim propisima smatraju se drugim dohotkom Prema ...

rrif - 6.2023, str. 63
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o radu plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu Svota plaće ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

Snimka webinara
Troškovi u poslovnoj praksi, trajanje 145 min
Ponedjeljak, 22.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Pitanja i odgovori
Rad na temelju ugovora o radu i ugovora o djelu kod istog poslodavca
Srijeda, 03.05.2023.

Poslodavac namjerava radnicima dogovoriti dodatne poslove koje će njegovi radnici obavljati trećoj osobi Posao bi se obavljao izvan njihova radnog ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Pitanja i odgovori
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora
Srijeda, 03.05.2023.

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV a ako osoba obavlja samostalnu ...

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...

rrif - 5.2023, str. 159
Izdatci za reprezentaciju i promidžbu kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a obveznici su poreza na dohodak te vode poslovne knjige u svoje poslovne izdatke ...

pip - 5.2023, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Redovni obvezni zdravstveni pregledi tijekom radnog vremena Ovjera kolektivnog ugovora Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva Rad uz isplatu mirovine ...

rrif - 5.2023, str. 133
Stalna poslovna jedinica nerezidenta
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Stalna poslovna jedinica SPJ predstavlja poreznu prisutnost inozemnog poduzetnika najčešće inozemnoga trgovačkog društva u drugoj državi u kojoj obavlja neku ...

pip - 5.2023, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Oporezivanje plina u bocama za kućanstvo PDV om po stopi 25 III Porez na dohodak ...

rrif - 5.2023, str. 99
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 5.2023, str. 96
Obračun prireza kod dohotka od nesamostalnog rada
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Nove odredbe Zakona o radu uvele su fleksibilnije uređenje radnog odnosa pri čemu se misli na mjesto rada radnika Obveznik ...

pip - 5.2023, str. 62
Obračun plaće, mirovine i naknade plaće za vrijeme bolovanja umirovljenicima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umirovljenici su relativno nova kategorija radne snage koji uz određene uvijete mogu zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat ...

rrif - 5.2023, str. 65
Računovodstvo i porezi u praksi

Odabrali smo nekoliko odgovora na pitanja koja se pojavljuju u praksi s uvjerenjem kako ima više slučajeva koji bi se ...

rrif - 5.2023, str. 41
Računovodstvo poreza utvrđenih nadzorom
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

U članku se razmatra problem računovodstvenog iskazivanja naknadno plaćenog PDV a poreza na dobitak i poreza na dohodak Naknadno zapravo ...

Mišljenja
Rad putem digitalnih radnih platformi
Petak, 21.04.2023, 110-01/23-01/90

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pitanja i odgovori
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH
Četvrtak, 13.04.2023.

Poreznom obvezniku fizičkoj osobi rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023, 410-01/23-01/635

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Rad fizičkih osoba obrtnika koji dohodak utvrđuju u paušalnog iznosu putem digitalnih radnih platformi
Četvrtak, 06.04.2023, 410-01/23-01/634

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2023, str. 149
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost obveznici poreza na dohodak obrtnici slobodna zanimanja poljoprivrednici dohodaši koji poreznu obvezu utvrđuju putem ...

pip - 4.2023, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Povrat poreza na Revolut ili Aircash VI Doprinosi za obvezna osiguranja Popunjavanje ...

rrif - 4.2023, str. 96
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 4.2023, str. 81
Isplata neoporezive otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

rrif - 4.2023, str. 73
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU a osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge
Srijeda, 22.03.2023.

Trgovačko društvo iz Hrvatske nabavlja licencije za softver od trgovačkog društva iz Njemačke Hrvatsko društvo nabavlja softver za vlastitu uporabu ...

Vijesti
Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora
Ponedjeljak, 20.03.2023.

Članovi uprave i izvršni direktori koji nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi obvezni su samostalno osigurati se Osobom koja ...

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2023.
17.03.2023

U prodaji je Porezni priručnik 2023 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2023.
Mišljenja
Popunjavanje Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. za prethodna obračunska razdoblja
Četvrtak, 16.03.2023, 410-01/23-01/347

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2023, str. 211
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih ...

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

rrif - 3.2023, str. 132
Otkup otpada od građana
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovci otpadom mogu otkupiti otpad od pravnih osoba i fizičkih osoba građana S obzirom na to da je bitno različit ...

pip - 3.2023, str. 77
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta ...

rrif - 3.2023, str. 127
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku koje se isplaćuju fizičkim osobama s osnove udjela u kapitalu trgovačkog društva prema Zakonu o ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

rrif - 3.2023, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona o ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak
Nedjelja, 19.02.2023.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ...

Mišljenja
Povrat poreza na Revolut ili Aircash
Ponedjeljak, 13.02.2023, 410-01/23-01/193

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 157
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2022 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose ...

rrif - 2.2023, str. 141
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

pip - 2.2023, str. 85
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Obveza PDV a kod otpisa potraživanja kod obrtnika dohodaša Primjena stope PDV a na isporuku ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2023, str. 77
Poduzetnička plaća za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

obav - 2.2023, str. 90
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOHODAK ...