Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
12.02.2024

U prodaji je Porezni priručnik 2024 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
Vijesti
Što je plaća?
Četvrtak, 08.02.2024.

Radi učestalih pitanja pretplatnika skrećemo pozornost na primitke koji mogu činiti sastavni dio plaće za redovan rad točno određenog mjeseca ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

rrif - 2.2024, str. 154
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na dan 31 prosinca 2023 godine imaju evidentirana dospjela a nenaplaćena ...

rrif - 2.2024, str. 119
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu za pomorce u međunarodnoj plovidbi
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom 2023 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

rrif - 2.2024, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2023. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2024, str. 90
XIII. PREGLED GODIŠNJIH STOPA POREZA NA DOHODAK I UPLATNIH RAČUNA U 2024. GODINI

UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI PREGLED STOPA POREZA NA DOHODAK I UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ...

obav - 2.2024, str. 43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

pip - 2.2024, str. 13
Nove svote osobnih odbitaka radnika u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Prilikom isplata primitaka u 2024 godini poslodavci i drugi isplatitelji koji koriste osobni odbitak primjenjuju nove svote kako je propisano ...

obav - 2.2024, str. 39
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2024, str. 34
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2024, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, OBRAČUN POREZA NA DOHODAK, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

obav - 2.2024, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Mišljenja
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa
Srijeda, 31.01.2024, 410-01/24-01/138

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2024. godinu kod samostalnih djelatnosti
Četvrtak, 25.01.2024.

Sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja te drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema ...

Pitanja i odgovori
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika
Petak, 19.01.2024.

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I stup prema novim pravilima Zakona ...

Pitanja i odgovori
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu
Petak, 19.01.2024.

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023 godini Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za ...

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
PO-SD obrazac za 2023. godinu
Srijeda, 03.01.2024.

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su za 2023 godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće ...

rrif - 1.2024, str. 123
Obveza dostavljanja Obrasca INO-DOH za isplate nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izviješće o isplaćenim primitcima nerezidentima podnose isplatitelji RH koji su isplatili dohodak oporezivi ili neoporezivi nerezidentnu na koji nisu obračunali ...

rrif - 1.2024, str. 112
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Svaka fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište u poreznom smislu treba ukupan svjetski dohodak dohodak ...

rrif - 1.2024, str. 93
Inozemni dohodak i izvještavanje
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

Hrvatski porezni rezidenti koji ostvaruju dohodak iz inozemstva već su navikli da će za prethodnu godinu prijaviti dohodak do kraja ...

rrif - 1.2024, str. 51
Porezna kartica i osobni odbitak radnika u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Stupanjem na snagu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o porezu na dohodak s 1 siječnja 2024 godine poslodavci moraju uzeti u ...

Obrt - 1.2024, str. 83
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

Obrt - 1.2024, str. 49
IV. Porezna prijava obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Obrt - 1.2024, str. 32
III. Kontrola evidentiranja primitaka i izdataka u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak trebaju ...

rrif - 1.2024, str. 26
Neoporezivi primitci u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dohodak u sklopu porezne reforme povećane ...

Obrt - 1.2024, str. 4
I. Godišnji popis u samostalnim obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti provode godišnji popis krajem poslovne godine Osim što je inventura obvezna to ...

rrif - 1.2024, str. 16
Minimalna plaća u 2024. godini i aktualnosti kod obračuna doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

Obrt - 1.2024, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Vijesti
Kalkulatori plaća, drugog dohotka i autorskog honorara za 2024. godinu
Ponedjeljak, 11.12.2023.

Pripremili smo kalkulatore za plaće drugi dohodak i autorski honorar za isplate od 1 siječnja 2024 godine i kasnije U ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2023. godini – prag do 40.000,00 €
Petak, 08.12.2023.

Dva su temeljna uvjeta kada samostalna djelatnost može izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i to ako nije upisan u ...

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

pip - 12.2023, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo porez na dohodak Ugovor koji financira unija Porezno pravo PDV Jedinstveni porezni obveznik i besplatne usluge PDV grupa ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

pip - 12.2023, str. 16
Pravni i porezni status turističkih vodiča
Autori: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ
Mr.sc. Damir VLAIĆ

Autori u ovome članku razmatraju pravni i porezni tretman turističkih vodiča u smislu načina djelovanja i plaćanja zakonskih poreznih obveza ...

pip - 12.2023, str. 9
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...