Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i ostalih primitaka, trajanje 235 min
Četvrtak, 09.05.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

rrif - 5.2024, str. 171
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U sustavu sporta sudjeluju i sportaši kao jedna od posebno navedenih osoba Njih se ne može izjednačiti ni u pravima ...

rrif - 5.2024, str. 130
Napojnice kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Napojnica predstavlja primitak primljen od trećih osoba kao nagrada za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod obrtnika Napojnice se ...

rrif - 5.2024, str. 81
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

pip - 5.2024, str. 59
Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

pip - 5.2024, str. 54
Porezni položaj isplata bivšem radniku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pri određenim isplatama bivšem radniku a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada doprinosi se obračunavaju u skladu ...

pip - 4.2024, str. 116
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

III. Porez na dohodak

 • Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

rrif - 4.2024, str. 110
Zahtjev za povratom doprinosa (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

rrif - 4.2024, str. 86
Obračun i isplata autorskih i umjetničkih honorara
Autor: Krešimir ŠOJAT , mag. oec.

U skladu s izmjenama Zakona poreza na dohodak došlo je do promjena obračuna autorskih honorara i autorskih honorara s umjetničkim ...

rrif - 4.2024, str. 81
Isplate predujma dobitka u 2024. godini te postupci s predujmovima isplaćenim u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate predujma dobitka u 2024 godini oporezuju se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12 bez obveze ...

rrif - 4.2024, str. 62
Primitci u naravi i primjena umanjenja osnovice za obračun doprinosa
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa primjenjuje se za sve plaće odnosno primitak od nesamostalnog rada oporeziv porezom na dohodak što ...

Vijesti
Promjene u visini i obračunu naknade za OKFŠ
Srijeda, 27.03.2024.

U Narodnim novinama br 36 24 od 25 ožujka 2024 godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Mišljenja
Tumačenje odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima i definiranje korisne površine
Petak, 08.03.2024, 410-01/23-01/1968

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2024, str. 202
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi u 2024. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovi u poljoprivredi kao što je bilinogojstvo stočarstvo ribarstvo i sl uvjetovani su prirodnim uvjetima koji određuju sezonu obavljanja radova ...

rrif - 3.2024, str. 164
Nabava, prodaja, ulaganje i izuzimanje nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

pip - 3.2024, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

III Porez na dohodak Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa Obrazac EP Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba ...

rrif - 3.2024, str. 122
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravnikom o ...

rrif - 3.2024, str. 114
Isplate putem ugovora o djelu u 2024. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih ugovorenih poslova Takvi ...

rrif - 3.2024, str. 102
Obračun plaće za radnika na području prvog stupnja razvijenosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Od siječnja 2024 godine došlo je do promjena jedinica lokalne samouprave koje su razvrstane u I skupinu po stupnju razvijenosti ...

rrif - 3.2024, str. 67
Troškovi darovanja od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Prilikom darovanja ovisno o vrsti dara i primatelju poduzetnici trebaju voditi računa o poreznom tretmanu s motrišta poreza na dobitak ...

rrif - 3.2024, str. 25
Računovodstvo nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Korisnik usluga može dobro nagraditi obavljenu uslugu ostavljanjem napojnice pružatelju usluge Od 1 siječnja ove godine u poreznom je sustavu ...

Mišljenja
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje
Petak, 01.03.2024, 410-01/24-01/322

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu na Obrascu DOH
Utorak, 27.02.2024.

Ministarstvo financija Porezna uprava je na svojoj mrežnoj stanici objavilo Uputu Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka ...

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
12.02.2024

U prodaji je Porezni priručnik 2024 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
Vijesti
Što je plaća?
Četvrtak, 08.02.2024.

Radi učestalih pitanja pretplatnika skrećemo pozornost na primitke koji mogu činiti sastavni dio plaće za redovan rad točno određenog mjeseca ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Mišljenja
Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa (Obrazac EP)
Srijeda, 07.02.2024, 410-19/23-02/99

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

rrif - 2.2024, str. 154
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na dan 31 prosinca 2023 godine imaju evidentirana dospjela a nenaplaćena ...

rrif - 2.2024, str. 119
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu za pomorce u međunarodnoj plovidbi
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom 2023 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

rrif - 2.2024, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2023. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2024, str. 90
XIII. PREGLED GODIŠNJIH STOPA POREZA NA DOHODAK I UPLATNIH RAČUNA U 2024. GODINI

UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI PREGLED STOPA POREZA NA DOHODAK I UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ...

obav - 2.2024, str. 43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

pip - 2.2024, str. 13
Nove svote osobnih odbitaka radnika u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Prilikom isplata primitaka u 2024 godini poslodavci i drugi isplatitelji koji koriste osobni odbitak primjenjuju nove svote kako je propisano ...

obav - 2.2024, str. 39
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2024, str. 34
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2024, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, OBRAČUN POREZA NA DOHODAK, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

obav - 2.2024, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Mišljenja
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa
Srijeda, 31.01.2024, 410-01/24-01/138

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2024. godinu kod samostalnih djelatnosti
Četvrtak, 25.01.2024.

Sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja te drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema ...

Pitanja i odgovori
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika
Petak, 19.01.2024.

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I stup prema novim pravilima Zakona ...

Pitanja i odgovori
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu
Petak, 19.01.2024.

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023 godini Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za ...

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
PO-SD obrazac za 2023. godinu
Srijeda, 03.01.2024.

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su za 2023 godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće ...