Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Pripreme za uvođenje eura, trajanje 130 min
Srijeda, 18.05.2022.

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 150 min
Petak, 13.05.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

Snimka webinara
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge, trajanje 170 min
Utorak, 10.05.2022.

pip - 5.2022, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

 • Porezno pravo – PDV

Pojam stalnoga poslovnog nastana

 • Zaštita potrošača

Ugovori na daljinu sklopljeni elektroničkim sredstvom

pip - 5.2022, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Plaćanje posebnog poreza na kavu kod prodaje na daljinu Procedura zaprimanja vina iz druge države članice ...

pip - 5.2022, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na maslac i margarin Primjena snižene stope PDV a na čokolino ...

rrif - 5.2022, str. 115
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u Italiji ...

rrif - 5.2022, str. 88
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF br 4 22 str 102 ...

pip - 5.2022, str. 23
Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni položaj radova na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa u smislu oporezivanja PDV om nije posebno uređen Zbog toga porezni ...

rrif - 5.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulaganje u investicijsko zlato i trgovina njime ponovno je aktualna kako za građane tako i za poduzetnike trgovačka društva Međutim ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.04.2022.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znaci otuđenosti ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Vijesti
Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a
Srijeda, 20.04.2022.

Isporuke dobara koje otprema ili prevozi isporučitelj kupac ili treća osoba u njihovo ime a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na ulaznice
Četvrtak, 14.04.2022, 410-19/22-02/85

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja
Petak, 08.04.2022, 410-19/22-02/68

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin
Srijeda, 06.04.2022, 410-19/22-02/62

Davatelj: Porezna uprava

pip - 4.2022, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Isplata dobitka društvu u Švicarskoj Otpis obveze koja je zastarjela Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici ...

pip - 4.2022, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

 • Porezno pravo – PDV

Paušalno uređenje oporezivanja poljoprivrednika

 • Radno pravo

Rad putem poduzeća za privremeno zapošljavanje

rrif - 4.2022, str. 112
Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže isporuku dobara s montažom s motrišta poreza na dodanu vrijednost dalje PDV S motrišta PDV a ...

rrif - 4.2022, str. 102
Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza dobara
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U skladu s propisima o PDV u porezni položaj usluge prijevoza dobara značajno se razlikuje od usluge prijevoza putnika Kod ...

pip - 4.2022, str. 20
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 travnja 2022 godine ponajprije se odnose na ...

rrif - 4.2022, str. 51
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje poslova faktoringa prema zahtjevima računovodstvenih standarda ovisno o njihovoj vrsti Uz to definira i ...

rrif - 4.2022, str. 45
Računovodstvo nabave i uporabe testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovci motornim vozilima s ciljem što bolje prezentacije predmeta prodaje u svojoj imovini imaju vozila koja su namijenjena testiranju testna ...

rrif - 4.2022, str. 30
Promjene u PDV-u od 1. travnja 2022. godine i obveze kod promjene stope PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 travnja 2022 godine ponajprije se odnose na proširenje ...

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 190 min
Utorak, 29.03.2022.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.03.2022.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mirno more ...

Snimka webinara
Transferne cijene u RH, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 28.03.2022.

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

Vijesti
Oporezivanje građevinskih usluga u RH
Srijeda, 16.03.2022.

Kada građevinske usluge u RH obavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a s motrišta PDV a moguće su ...

Snimka webinara
Nove Posebne uzance u građenju, trajanje 145 min
Srijeda, 16.03.2022.

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

Vijesti
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Petak, 04.03.2022.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

pip - 3.2022, str. 118
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

 • Porezno pravo - PDV

Zakup i podzakup nekretnine namijenjene industrijskoj i komercijalnoj djelatnosti

 • Radno pravo

Slobodno pružanje usluga – upućivanje radnika

rrif - 3.2022, str. 152
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

rrif - 3.2022, str. 123
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj porezni obveznici trebaju s motrišta PDV a ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

rrif - 3.2022, str. 114
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara iz RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara iz RH smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a ...

pip - 3.2022, str. 44
Porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže pojam i postupak prijenosa gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o s poreznog motrišta odnosno ...

rrif - 3.2022, str. 79
Predujam i povrat neutrošenih sredstava nadležnom proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovog proračunskog praktikuma su nabava dugotrajne nefinancijske imovine uz prethodno dan predujam za tu nabavu i obvezan povrat neutrošenih ...

rrif - 3.2022, str. 55
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Rabljeni osobni automobili ponovno dobivaju na cijeni te se ovaj vid trgovine sve više razvija Specifičnost trgovine rabljenim motornim vozilima ...