Baza znanja

Sadržaj za tab Pomoć

Rezultati pretraživanja

pip - 1.2021, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Isporuka određenih usluga usko povezanih sa sportom ili fizičkim odgojem Radno pravo Upućivanje radnika u okviru pružanja ...

pip - 1.2021, str. 87
Neoporeziva darovanja za potresom stradala područja
Autor:

Uvod Darovanja dobara i usluga oslobođena od plaćanja PDV a Darovanja kao porezno priznati trošak s motrišta oporezivanja dobitka ...

rrif - 1.2021, str. 85
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

rrif - 1.2021, str. 52
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar Objašnjava se ...

pip - 1.2021, str. 25
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
Autor: Vladimir BATARELO , LL.M.

U praksi su uočeni određeni slučajevi u kojima je poreznim obveznicima nakon provedenoga poreznog nadzora utvrđena porezna obveza kao posljedica ...

pip - 1.2021, str. 18
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu u 2021 godini većim su dijelom posljedica usklađivanja i implementiranja odredaba ...

rrif - 1.2021, str. 45
III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl 29 Zakona ...

rrif - 1.2021, str. 21
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Štefica OŠTREC , ČUNČIĆ

Neke izmjene Zakona o PDV u stupaju na snagu već 1 siječnja 2021 godine a druge koje su potrebne radi ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.
Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.
Mišljenja
Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice
Utorak, 22.12.2020.

Porezna uprava

Vijesti
Objavljene su izmjene poreznih zakona
Subota, 12.12.2020.
rrif - 12.2020, str. 46
Obrazac PDV za prosinac 2020. godine – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako su djelatnost i poslovanje neprofitnih pravnih osoba specifični u odnosu na porezne obveznike trgovačka društva s motrišta PDV ...

rrif - 12.2020, str. 35
Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Svi porezni obveznici a tako i proračunske osobe koje su obveznici PDV a trebaju predati Obrazac PDV za prosinac ...

rrif - 12.2020, str. 252
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi prag za prijelaz u dobitaša i obratno u visini primitaka većoj od 15 000 00 00 kn primjenjuje ...

pip - 12.2020, str. 148
Pitanja i odgovori
Autor:

Obveznici sastavljanja izvješća odnosi s povezanim društvima prema ZTD u Društvo koje je u 95 om vlasništvu drugog trgovačkog ...

rrif - 12.2020, str. 215
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 u vezi s ispravkom odbitka PDV a u okolnostima kada je ...

pip - 12.2020, str. 141
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo – PDV

  • Ispravak odbitaka PDV-a

Radno pravo

  • Zaštita radnika u slučaju insolventnosti poslodavca

rrif - 12.2020, str. 181
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže uvjete za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV a za isporuke dobara i usluga namijenjenih plovilima ...

pip - 12.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Uputa za sastavljanje prijave PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine Drugi porezi pristojbe i ...

rrif - 12.2020, str. 172
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za izlazak iz sustava PDV a od 1 siječnja 2021 godine primjenjuje se prag vrijednost isporuka dobara i obavljenih ...

rrif - 12.2020, str. 158
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ...

rrif - 12.2020, str. 138
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za 2020 godinu Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 12 PDV obrazac treba predati najkasnije do 20 ...

pip - 12.2020, str. 99
Porezno postupanje pri uvozu dobara - porezna oslobođenja
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Obračun PDV a pri uvozu dobara u Republiku Hrvatsku u nadležnosti je Carinske uprave koja provodi carinski postupak zajedno s ...

rrif - 12.2020, str. 53
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe reklame ekonomske propagande uobičajeni su troškovi nekoga poslovnog subjekta koji nastaju u svrhu obavještavanja potrošača i poslovnih ...

rrif - 12.2020, str. 27
Naknadni popusti s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrađuje temu naknadno odobrenih popusta način njihovog obračuna i knjiženja te porezni položaj popusta s ...

rrif - 12.2020, str. 18
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja Promjene se predlažu u ...

Pitanja i odgovori
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?
Petak, 13.11.2020.

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ ovu potporu za očuvanje radnih ...

pip - 11.2020, str. 135
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo – PDV

  • Smanjenje svote oporezive PDV-om

Zaštita potrošača

 

rrif - 11.2020, str. 183
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u primjeni je izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dohodak te novi Pravilnik ...

rrif - 11.2020, str. 166
Pad prihoda od PDV-a i sniženje poreza na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EU prognozira velik pad prihoda od PDV a zbog koronakrize Komisija pokrenula evaluaciju uporabe kovanica od 1 i 2 ...

rrif - 11.2020, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se ...

rrif - 11.2020, str. 123
Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela
Autor: Krešimir ŠOJAT , struč. spec. oec.

Prema propisima o porezu na dohodak autorski honorari smatraju se drugim dohotkom kao i svi ostali primitci ostvareni povremenim ...

pip - 11.2020, str. 71
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU a u ...

pip - 11.2020, str. 64
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

S motrišta poreza na dodanu vrijednost vrijednosni kuponi su instrumenti koje prodavatelj treba prihvatiti kao naknadu ili djelomičnu naknadu za ...

rrif - 11.2020, str. 99
Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači ...

rrif - 11.2020, str. 88
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV om kao ni ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
Pitanja i odgovori
Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara
Utorak, 20.10.2020.

Porezni obveznik iz RH otprema svoju robu iz veleprodajnog skladišta u Zagrebu na temelju ugovora o konsignacijskog prodaji u skladište ...