Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 128
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Likvidacija obrta dohodaša jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci ...

rrif - 10.2022, str. 113
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim ...

rrif - 10.2022, str. 108
Oporezivanje dohotka od imovine kod stambenog zbrinjavanja osoba iz Ukrajine
Autor: Gordana LONČAR , univ. spec. oec.

U članku se govori o načinu podmirivanja troškova te načinu utvrđivanja dohotka i poreza na dohodak vlasnicima stambenih jedinica koji ...

rrif - 10.2022, str. 101
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 7 22 pisali smo o tome kako porezni obveznici sa sjedištem u RH mogu ostvarivati povrat ...

rrif - 10.2022, str. 99
Oporezivanje primitaka članova skupština, nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci ostvareni s osnove članstva u skupštini nadzornom odboru upravnom odboru upravnom vijeću i sličnom odgovarajućem tijelu smatraju se drugim ...

rrif - 10.2022, str. 90
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Nadležnoj ispostavi PU porezni obveznici dostavljaju zahtjeve za preknjiženje više odnosno pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jednog na drugi račun ...

rrif - 10.2022, str. 60
Aktualna pitanja iz prakse

Početak obveznoga dvojnog iskazivanja zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj doveo je do brojnih dvojbi u poslovnoj ...

rrif - 10.2022, str. 20
Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje će stupiti na snagu u listopadu ili krajem rujna 2022 godine odnose ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 21.09.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na stjecanje usluga zakupa prostora u RH
Srijeda, 14.09.2022.

Hrvatski porezni obveznik ZX primio je račun za podzakup poslovnog prostora koji se nalazi u Republici Hrvatskoj dalje RH od ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a kod isporuka dobara s montažom iz druge države članice EU-a u RH
Srijeda, 14.09.2022.

Porezni obveznik X iz RH primio je račun za kupnju računalne opreme s postavljanjem od poreznog obveznika iz Njemačke koji ...

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

pip - 9.2022, str. 121
Pitanja i odgovori

Obračun PDV a kod isporuka dobara s montažom iz druge države članice EU a u RH Porezno motrište otpisa ...

pip - 9.2022, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost

 • PDV na usluge prijevoza pri izvozu, uvozu i provozu
 • Porezni tretman isporuke električne energije

rrif - 9.2022, str. 135
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 7 22 pisali smo o povratu PDV a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU ...

pip - 9.2022, str. 78
E-trgovina – implementacija carinskih i poreznih propisa EU-a
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.

Novi carinski propisi EU a za prekograničnu e trgovinu na snazi su već više od godinu dana odnosno od 1 ...

rrif - 9.2022, str. 87
Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik treba ući u sustav PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili ...

rrif - 9.2022, str. 56
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi

U nekoliko odgovora na pitanja iz prakse daju se objašnjenja o mogućem postupanju Neka rješenja koja su poduzetnici odabrali mogla ...

rrif - 9.2022, str. 48
Računovodstvo ortačkih poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku objašnjavamo računovodstveno i porezno motrište poslovnih odnosa i nastale poslovne događaje koji se temelje na ugovoru o ortaštvu ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

Vijesti
Porezni položaj usluga izgradnje fotonaponskih elektrana
Četvrtak, 01.09.2022.

Vezano uz izgradnju fotonaponskih elektrana objavljeno je novo stajalište prema kojem se na izgradnju fotonaponske elektrane kao cjeline po principu ...

Snimka webinara
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva, trajanje 230 min
Srijeda, 31.08.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Četvrtak, 18.08.2022.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

Vijesti
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Utorak, 09.08.2022.

Porezni obveznici koji na području EU a nemaju sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke prebivalište ili ...

Vijesti
Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge
Srijeda, 03.08.2022.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

Mišljenja
Porezni tretman isporuka
Srijeda, 03.08.2022, 410-19/22-02/147

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2022, str. 103
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije ...

rrif - 8.2022, str. 96
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o povratu PDV a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU a U ovome članku ...

rrif - 8.2022, str. 84
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH isporučuje robu u Slovačku a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Vijesti
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 04.07.2022.

Kada porezni obveznici iz EU a hrvatskim poreznim obveznicima obračunaju PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

pip - 7.2022, str. 90
Pitanja i odgovori

Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene ...

rrif - 7.2022, str. 107
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj ...

pip - 7.2022, str. 70
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana tuzemni prijenos porezne obveze Oporezivanje sniženom stopom PDV a ukapljenog naftnog ...

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

rrif - 7.2022, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada porezni obveznici iz EU a obračunaju hrvatskim poreznim obveznicima PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

rrif - 7.2022, str. 23
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o zaštiti potrošača donio je novosti u vezi s isticanjem cijena kod posebnih oblika prodaje kao što su ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.06.2022.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Inflacijski grijeh ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse
Ponedjeljak, 27.06.2022, 410-19/22-02/136

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Mišljenja
Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja
Četvrtak, 09.06.2022, 410-19/21-02/246

Davatelj: Porezna uprava