Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 4.2024, str. 126
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV PRAVO NA ODBITAK PDV a U SLUČAJU NEAKTIVNOGA FIKTIVNOG DRUŠTVA Zaštita potrošača Prijevremena otplata stambenog kredita Radno ...

rrif - 4.2024, str. 123
Aktualne presude Suda EU-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

U članku se navode odluke i stajališta Suda Europske unije izneseni u aktualnim presudama u 2024 godini U dvjema presudama ...

rrif - 4.2024, str. 115
Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Prema Pravilniku o doniranju hrane i hrane za životinje fizička ili pravna osoba odnosno humanitarna organizacija koja namjerava obavljati poslove ...

rrif - 4.2024, str. 103
Instrumenti administrativne suradnje u poreznom nadzoru
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja instrumente administrativne suradnje koje države članice mogu koristiti u poreznom nadzoru a koji se odnose ...

rrif - 4.2024, str. 86
Obračun i isplata autorskih i umjetničkih honorara
Autor: Krešimir ŠOJAT , mag. oec.

U skladu s izmjenama Zakona poreza na dohodak došlo je do promjena obračuna autorskih honorara i autorskih honorara s umjetničkim ...

pip - 4.2024, str. 35
Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište uvoza dobara u Republiku Hrvatsku dalje RH iz trećih zemalja ovisno o tome primjenjuje ...

pip - 4.2024, str. 29
Porezni položaj izvoza dobara iz RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara iz RH smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a ...

Snimka webinara
Obrasci GFI i PD za mikro i male poduzetnike za 2023. godinu, trajanje 207 min
Četvrtak, 14.03.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Utorak, 12.03.2024.

Vrijednost pragova uključivanja u Intrastat sustav RH za 2024 godinu iznosi 450 000 EUR za trgovinski tok PRIMITAK uvoz unutar ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a, trajanje 420 min
Utorak, 12.03.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

pip - 3.2024, str. 102
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Odbijanje priznavanja prava na oslobođenje od oporezivanja Porezno pravo PDV Porezi naplaćeni protivno pravu Unije Radno ...

rrif - 3.2024, str. 164
Nabava, prodaja, ulaganje i izuzimanje nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 3.2024, str. 130
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Nizozemskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 11 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

pip - 3.2024, str. 39
Novosti u području računa u elektroničkom obliku u segmentu B2B
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica predstavlja novosti u području računa u elektroničkom obliku a koje se odnose na implementaciju obveznog elektroničkog ...

rrif - 3.2024, str. 67
Troškovi darovanja od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Prilikom darovanja ovisno o vrsti dara i primatelju poduzetnici trebaju voditi računa o poreznom tretmanu s motrišta poreza na dobitak ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 28.02.2024.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2024 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Strah Najteže ...

Snimka webinara
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike, trajanje 380 min
Četvrtak, 22.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
12.02.2024

U prodaji je Porezni priručnik 2024 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Mišljenja
Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa (Obrazac EP)
Srijeda, 07.02.2024, 410-19/23-02/99

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 154
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na dan 31 prosinca 2023 godine imaju evidentirana dospjela a nenaplaćena ...

pip - 2.2024, str. 95
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Proturječnost između sudske prakse nacionalnog suda i prava unije Porezno pravo PDV Mjesto nastanka oporezivih transakcija Radno ...

rrif - 2.2024, str. 129
Novosti u području računa u elektroničkom obliku u segmentu B2B
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica predstavlja novosti u području računa u elektroničkom obliku a koje se odnose na implementaciju obveznog elektroničkog ...

pip - 2.2024, str. 86
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV a inozemnim ...

obav - 2.2024, str. 84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV A STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 2.2024, str. 69
Posebnosti poslovanja i godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Komunalne usluge pružaju društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave Poslovanje ovih društava razlikuje se u odnosu na poslovanje društava ...

rrif - 2.2024, str. 45
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja Računovodstveno ugostiteljsku djelatnost treba evidentirati kao ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara u međunarodnim vodama
Petak, 19.01.2024.

Hrvatski porezni obveznik kupuje robu od društva u Južnoj Koreji Navedena se roba isporučuje drugom kupcu iz RH na brodu ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji
Petak, 19.01.2024.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta zastupnika iz Slovenije ...

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 154 min
Četvrtak, 11.01.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Vijesti
PO-SD obrazac za 2023. godinu
Srijeda, 03.01.2024.

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su za 2023 godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće ...

pip - 1.2024, str. 126
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Djelatnost člana upravnog odbora dioničkog društva te porezni status Obvezno pravo leasing Usluge koje podliježu prethodnoj ovlasti ...

pip - 1.2024, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča

rrif - 1.2024, str. 124
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Statističko istraživanje o robnoj razmjeni unutar Europske Unije dalje EU poznatije pod nazivom Intrastat provodi se u Republici Hrvatskoj dalje ...

rrif - 1.2024, str. 105
Porezno motrište uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište uvoza dobara u Republiku Hrvatsku dalje RH iz trećih zemalja ovisno o ...

pip - 1.2024, str. 38
Mjesto isporuke dobara s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezno motrište isporuka dobara s motrišta poreza na dodanu vrijednost dalje PDV propisuje Direktiva o PDV u Odredbe navedene Direktive ...

Obrt - 1.2024, str. 49
IV. Porezna prijava obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

rrif - 1.2024, str. 31
Izmjene Pravilnika o PDV-u za 2024. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV u koje će kako doznajemo biti objavljene u Narodnim novinama tek početkom 2024 godine ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH
Srijeda, 20.12.2023.

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije a uslugu montaže postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj dalje RH ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj
Srijeda, 20.12.2023.

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj Kako treba postupiti u ...

Mišljenja
Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča
Četvrtak, 14.12.2023, 410-19/23-02/260

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.