Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 166
Modernizacija PDV-a i minimalne plaće
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EU želi sustav PDV a prilagođen potrebama 21 stoljeća Nova pravila za zaštitu potrošača od prevelikog zaduživanja Usvojena Uredba ...

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

rrif - 2.2023, str. 88
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U članku se na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine daju objašnjenja u vezi ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 2.2023, str. 36
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja S poreznog motrišta u razdoblju 2022 ...

Vijesti
Mišljenje MF u vezi priznavanja pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati - NOVO
Četvrtak, 12.01.2023.

Na mrežnim stranicama Porezne uprave objavljeno je NOVO mišljenje Ministarstva financija KLASA 410 19 22 02 87 od 2 siječnja ...

Mišljenja
Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa
Srijeda, 11.01.2023, 410-19/22-02/203

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2022. i novosti u 2023. godini, trajanje 180 min
Srijeda, 11.01.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 1.2023, str. 120
Pitanja i odgovori

Porezno motrište isplate dobitka inozemnim pravnim osobama Primjena oslobođenja od plaćanja PDV a za međunarodni prijevoz Porezno motrište isporuka ...

pip - 1.2023, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

 • Obvezno pravo
 • Porezno pravo - PDV
 • Radno pravo - zapošljavanje i socijalna politika

pip - 1.2023, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV a Pravo na odbitak pretporeza Doprinosi za obvezna osiguranja ...

rrif - 1.2023, str. 108
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i ...

pip - 1.2023, str. 30
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju objašnjenja u vezi s evidentiranjem prometa dobara za dobitaše koji utvrđuju obvezu PDV a prema izdanim ...

Obrt - 1.2023, str. 48
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2022 godinu trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti slobodna zanimanja i druge samostalne djelatnosti ...

rrif - 1.2023, str. 12
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV a Nastanak porezne obveze i pravo na priznavanje ...

PrGO - 1.2023, str. 3
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu

Na datum bilance 31 XII osim za one kojima je poslovna godina drukčije određena odnosno s tim datumom završava poslovna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 30.12.2022.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Pitanja i odgovori
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana Društvo je obveznik PDV a i ugovorilo je s ...

Pitanja i odgovori
Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom solarnih panela i izgradnjom solarnih elektrana Društvo isporučitelj obveznik je PDV a i ...

Snimka webinara
Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi, trajanje 295 min
Srijeda, 14.12.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun, trajanje 315 min
Četvrtak, 08.12.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Godišnji popis imovine i obveza, trajanje 150 min
Srijeda, 07.12.2022.

Autori:
Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Vijesti
Mišljenje MF u vezi priznavanja pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Petak, 02.12.2022.

Na mrežnim stranicama Porezne uprave objavljena je vijest kao i mišljenje Ministarstva financija KLASA 410 19 22 02 87 od ...

Mišljenja
Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV-a
Petak, 02.12.2022, 410-19/22-02/236

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2022, str. 212
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću godinu ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2022, str. 177
Jednonamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona kod prodavatelja i kod ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

pip - 12.2022, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak u slučaju utaje Porezno pravo porez na dobitak Matična društva i društva ...

pip - 12.2022, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Oporezivanje PDV om isporuke solarne elektrane Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu Pravo ...

rrif - 12.2022, str. 65
Računovodstvo troškova darovanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Darovi mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ili fizičkim ...

rrif - 12.2022, str. 51
Računovodstvo ulaganja u solarne sustave
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Solarni sustavi omogućuju proizvodnju električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja Zbog sve viših cijena energije iz neobnovljivih izvora i ...

pip - 12.2022, str. 45
Porezno motrište izvoza i uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje te uvoz dobara ...

rrif - 12.2022, str. 32
Izmjene propisa o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Usklađenja zbog uvođenja eura Ostale izmjene koje se odnose na uvođenje eura Ostale izmjene u propisima o ...

Nepr - 12.2022, str. 42
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV a a ...

Pror - 12.2022, str. 25
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja za 2022. godinu za proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Svi porezni obveznici a tako i proračunske osobe koje su obveznici PDV a trebaju do 20 siječnja 2023 godine predati ...

Mišljenja
Pravo na odbitak pretporeza
Srijeda, 30.11.2022, 410-19/22-02/87

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Ponedjeljak, 28.11.2022.

Porezni obveznik može odbit pretporez u sklad u s odredbama čl 58 59 60 61 i 62 Zakona o ...

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu, trajanje 145 min
Petak, 25.11.2022.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku
Četvrtak, 17.11.2022.

Mali porezni obveznik primio je račun za građevinske radove na nekretnini koja se nalazi u RH od poreznog obveznika iz ...

Snimka webinara
Nadolazeće izmjene Zakona o radu, trajanje 310 min
Četvrtak, 17.11.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Mišljenja
Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu
Utorak, 15.11.2022, 410-19/22-02/187

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 120 min
Petak, 11.11.2022.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 154 min
Četvrtak, 03.11.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.