Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 165
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje u drugim zemljama ...

rrif - 12.2023, str. 154
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2023, str. 44
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u RH Često je riječ o tome da porezni obveznici ...

rrif - 12.2023, str. 33
Računovodstvo troškova promidžbe i reprezentacije
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Troškovi promidžbe i reprezentacije mogu nastati kod poduzetnika tijekom cijele poslovne godine ali u pravilu češće nastaju krajem poslovne godine ...

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Turskoj Navedena se roba doprema ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke
Četvrtak, 16.11.2023, 410-19/23-02/130

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu, trajanje 122 min
Četvrtak, 16.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 11.2023, str. 146
Operativni leasing osobnih automobila kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U RRiF u br 9 23 pisali smo o osobitostima kupnje osobnih automobila na financijski leasing kod obrtnika koji PDV ...

pip - 11.2023, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Besplatna isporuka tableta ili pametnog telefona u zamjenu za novu pretplatu na časopis Obvezno pravo Osiguranje od ...

rrif - 11.2023, str. 119
Porezna zastara i dopustivost poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku obrazlaže utvrđivanje i rokove porezne zastare te dopustivost provedbe poreznog nadzora Institut porezne zastare predstavlja važan ...

rrif - 11.2023, str. 112
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

rrif - 11.2023, str. 100
Ulazak – izlazak iz sustava PDV-a u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik je trebao ući u sustav PDV a u tijeku 2023 godine ako mu je vrijednost isporuka dobara ...

rrif - 11.2023, str. 53
Računovodstvo prodaje teretnih i dostavnih vozila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Teretna vozila su cestovna vozila namijenjena ponajprije prijevozu tereta Poduzetnici koji ih koriste u obavljanju djelatnosti evidentiraju ih u okviru ...

rrif - 11.2023, str. 24
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem RH u EU a radi implementiranja pravne stečevine EU a u nacionalno zakonodavstvo na ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je porezni obveznik u toj zemlji kupuje robu u na području Republike Hrvatske dalje ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje
Petak, 27.10.2023.

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država dalje SAD za promidžbene usluge Koje su ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u RH koje je porezni obveznik kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo Po računima ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2023.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kamo ide ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 180 min
Srijeda, 11.10.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Snimka webinara
Porezni praktikum, trajanje 210 min
Utorak, 03.10.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

pip - 10.2023, str. 129
Pitanja i odgovori

Povrat PDV a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije Obračun PDV a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje Povrat ...

rrif - 10.2023, str. 164
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Jedna od najčešćih djelatnosti kojom se bave obrtnici je ugostiteljska djelatnost Obavljanje te djelatnosti posebno je uređeno s motrišta nekoliko ...

pip - 10.2023, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo porez na dohodak Razvojna potpora i porez na dohodak Porezno pravo PDV Previsoka umjesto snižena stopa PDV a ...

pip - 10.2023, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost PDV odbitak pretporeza za račune smještaja radnika na službenom putu ili radu na terenu ...

rrif - 10.2023, str. 121
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezni obveznici iz RH mogu ostvarivati povrat PDV a iz trećih zemalja za kupljena dobra i pružene usluge na području ...

rrif - 10.2023, str. 109
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o oslobođenjima za djelatnosti od javnog interesa o oslobođenjima za ostale djelatnosti oslobođenjima ...

rrif - 10.2023, str. 100
Porezne evidencije u području PDV-a
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Kod popunjavanja pojedinih obrazaca knjigovođe često požele imati pokraj sebe jednostavni vodič s kratkim uputama Područje PDV a nije iznimka ...

rrif - 10.2023, str. 88
Posebnosti u oporezivanju usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

rrif - 10.2023, str. 36
Računovodstvo trgovine investicijskim zlatom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zlato je oduvijek bilo čuvar vrijednosti a ulaganje u zlato posebice postaje zanimljivo u vrijeme visoke inflacije Investicijsko zlato odnosi ...

Vijesti
Priznavanje pretporeza za smještaj radnika na službenom putu
Četvrtak, 28.09.2023.

U zadnje vrijeme zaprimili smo puno upita u vezi s priznavanjem pretporeza za usluge smještaja radnika koji su upućeni na ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.09.2023.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mali užitci ...

Pitanja i odgovori
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo SLO d o o dalje Društvo obveznik PDV a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV a ...

Pitanja i odgovori
PDV na nastupe inozemnih izvođača
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo H d o o obveznik PDV a u Hrvatskoj dalje Društvo primilo je od Društva F obveznika PDV a ...

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.09.2023.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA