Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 154
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

Nepr - 12.2023, str. 56
O neprofitnim organizacijama iz neprofitnoga računovodstvenog sustava
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

S obzirom na jačanje organizacija civilnog društva sve je veći interes javnosti usmjeren na njihov rad jer svakako da on ...

Pror - 12.2023, str. 29
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2023. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu proračunskog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

Nepr - 12.2023, str. 29
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2023. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.11.2023.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Usahnula sreća ...

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Turskoj Navedena se roba doprema ...

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu, trajanje 122 min
Četvrtak, 16.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 14.11.2023.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za studeni 2023. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

rrif - 11.2023, str. 143
Lakše poslovanje malih poduzetnika na području EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EK predložio nova porezna pravila za velika poduzeća Novi prijedlozi EK a za lakše poslovanje malih poduzetnika Nova pravila ...

rrif - 11.2023, str. 131
Što donosi Prijedlog Direktive o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

Autorice u ovom članku predstavljaju Prijedlog Direktive o transfernim cijenama koji je javno objavljen 12 rujna 2023 godine i koji ...

pip - 11.2023, str. 122
Pitanja i odgovori

Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke Radno vrijeme prodajnih ...

rrif - 11.2023, str. 123
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

pip - 11.2023, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Besplatna isporuka tableta ili pametnog telefona u zamjenu za novu pretplatu na časopis Obvezno pravo Osiguranje od ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

pip - 11.2023, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Naknada plaće Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nesposobnosti za rad Primjena odredaba Zakona o minimalnoj ...

pip - 11.2023, str. 100
Novi zakoni – listopad 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

pip - 11.2023, str. 99
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Otkaz i raskid ugovora
 2. Trgovački i potrošački ugovori
 3. Diskriminacija u radnom pravu
 4. Umješač
 5. Interpunkcijski znakovi u jeziku prava

rrif - 11.2023, str. 85
Neoporezivi primitci na isplatnoj listi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Poslodavac je obvezan najkasnije 15 dana od dana isplate plaće naknade plaće otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor dostaviti ...

pip - 11.2023, str. 96
Snimanje kao protupravno djelo
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje protupravno snimanja kroz dva kaznena djela a odredbama koja ih uređuju štiti se pravo na ...

pip - 11.2023, str. 88
Izazovi obrogacije Zakona o izbornim jedinicama
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U tekstu se raščlanjuju odredbe Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Narodne novine ...

pip - 11.2023, str. 80
Oblici cesije
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor je u prethodnom broju ovog časopisa obradio osnovna obilježja obveznopravnog instituta cesije odnosno ustupa potraživanja s posebnim naglaskom na ...

pip - 11.2023, str. 76
Trenutak sklapanja ugovora i potreba njegova razlikovanja od faze ispunjenja ugovornih obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku prikazuje trenutak sklapanja ugovora i važnost koju taj trenutak ima poslije u njegovoj primjeni a napose ...

pip - 11.2023, str. 70
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra posebne uzance u ugostiteljstvu One su pravni izvori skup poslovnih ...

pip - 11.2023, str. 62
Zakon o obveznim odnosima i uzance
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Godine 2021 utvrđene su i objavljene sasvim nove Posebne uzance o građenju a 2023 Posebne uzance u ugostiteljstvu Pitanje odnosa ...

pip - 11.2023, str. 59
Novosti o nagradi javnog bilježnika u izvanparničnim predmetima
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakonom o izvanparničnom postupku proširen je krug izvanparničnih postupaka u kojima javni bilježnik sudjeluje kao povjerenik suda Riječ je o ...

pip - 11.2023, str. 51
Sudski poništaj (amortizacija) isprava
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izvanparničnom postupku donesen je u svibnju 2023 godine Uz opće odredbe o izvanparničnom postupku Zakon sadržava odredbe o ...

pip - 11.2023, str. 47
Prijedlog financiranja sustava sporta u RH
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Članak se odnosi na uvijek aktualnu temu financiranja sustava sporta cima i nedorečenostima Potreba za uključivanjem gospodarstvenika na ulaganje u ...

pip - 11.2023, str. 39
Prodaja tražbina i obveza – ponuda mjera olakšavanja otplate kredita, načina, uvjeta i postupka servisiranja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Područje rada tzv agencija za naplatu tražbina u nas nije bilo uređeno posebnim propisom pa se predstojećim paketom od triju ...

rrif - 11.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar nov br 114 23 primjenjivat će se od 1 siječnja ...

pip - 11.2023, str. 35
Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU fondova
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.

U hrvatskome pravnom sustavu upravni ugovori predstavljaju institut uveden novelom Zakona o općem upravnom postupku iz 2009 godine Nakon desetljeća ...

pip - 11.2023, str. 28
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Uredba Europske unije o Instrumentu za međunarodnu nabavu akt je koji omogućuje Europskoj komisiji da nametne mjere koje će gospodarskim ...

pip - 11.2023, str. 22
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra aktualna i bitna pitanja vezana za zaštitu djece na radu ...

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

pip - 11.2023, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi

Mišljenja
Sudjelovanje u članstvu radničkog vijeća
Ponedjeljak, 30.10.2023, 110-01/23-01/224

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike