Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 212
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću godinu ...

rrif - 12.2022, str. 204
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt profesionalnu djelatnost djelatnost poljoprivrede i druge djelatnosti za koje utvrđuju dohodak ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2022, str. 184
Isplata drugog dohotka nasljednicima
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada se nasljednicima isplaćuje primitak koji se oporezuje kao drugi dohodak postoje određena pravila kojih se isplatitelji trebaju pridržavati Isplata ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2022, str. 154
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac nije tijekom 2022 godine isplatio nagradu za radne rezultate može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od ...

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 12.2022, str. 141
Plaćanje poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige obračuna poreza na dobitak koje neprofitne organizacije u koje se ...

rrif - 12.2022, str. 36
Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Prag za oporezivanje pokretnina porezom na nasljedstva i darove u 2023 godini Porez na cestovna motorna vozila ...

rrif - 12.2022, str. 35
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Oporezivanje samostalnih djelatnosti porezom na dobitak u 2023 godini Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu ...

Nepr - 12.2022, str. 42
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV a a ...

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene poreznih propisa i njihova usklađenja zbog uvođenja eura

U sljedećih nekoliko članaka donosimo pregled izmjena najznačajnijih propisa u području oporezivanja Gotovo sve izmjene i usklađenja propisa zbog uvođenja ...

Nepr - 12.2022, str. 27
Osnova saznanja o neprofitnim organizacijama iz sustava neprofitnog računovodstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Profesionalni su računovođe zbog brojnosti poslovnih subjekta kojima pružaju svoje usluge pretežito upoznati s poslovanjem i usporedno s time i ...

Mišljenja
Pravo na odbitak pretporeza
Srijeda, 30.11.2022, 410-19/22-02/87

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu, trajanje 145 min
Petak, 25.11.2022.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit
Petak, 18.11.2022.

Na stranicama e Savjetovanja 17 studenoga 2022 godine objavljen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit Iz ...

Mišljenja
Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu
Utorak, 15.11.2022, 410-19/22-02/187

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj PiP-a
Petak, 11.11.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za studeni 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Mišljenja
Utvrđivanje i naplata poreza na kuće za odmor
Petak, 11.11.2022, 410-15/22-01/14

Davatelj:

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 120 min
Petak, 11.11.2022.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 154 min
Četvrtak, 03.11.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

rrif - 11.2022, str. 179
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sport ima poseban društveni položaj te je razložno da je i oporezivanje primitaka fizičkih osoba u području sporta nešto povoljnije ...

rrif - 11.2022, str. 142
Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako umirovljenik zasniva radni odnosa uz određene uvijete može zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat će dva primitaka ...

pip - 11.2022, str. 115
Odgovori na pitanja pretplatnika

Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku Troškovi noćenja direktora koji nije ...

pip - 11.2022, str. 110
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Ugovor o povratnom leasingu Trgovačko zastupanje Samostalni trgovački zastupnici Radno pravo Novčana naknada za neiskorišteni godišnji ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

rrif - 11.2022, str. 123
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja ...

pip - 11.2022, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Dodatak ugovoru o radu Elektroničko potpisivanje ugovora o radu Ugovor na određeno trudna radnica Tumačenje odluke školskog odbora postupak ...

pip - 11.2022, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena stope PDV a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja Porez na dohodak Zahtjev za ispravak ...

rrif - 11.2022, str. 113
Dohodak od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka Kako se razlikuju imovinska prava te kako se ...

pip - 11.2022, str. 91
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Brojevni sufiksi Nesporazum Prekomjerno oštećenje Propisivanje prava i obveza u općem aktu Vize i dozvole za boravak i rad ...

rrif - 11.2022, str. 105
Višenamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S motrišta poreza na dodanu vrijednost višenamjenski vrijednosni kuponi predstavljaju kupone za koje u trenutku izdavanja nisu poznati svi elementi ...

pip - 11.2022, str. 85
Sukob europskih modela pružanja informacija o hranjivim tvarima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Jasne i točne informacije na ambalaži prehrambenih proizvoda prepoznate su kao jedan od najboljih načina za informiranje europskih potrošača o ...

pip - 11.2022, str. 78
Radovi kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Dva su elementa koji definiraju bit ugovora o građenju izgradnja građevine ili drugi građevinski radovi i cijena Cijena je zasigurno ...

pip - 11.2022, str. 74
Što donosi novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Povijest okrupnjavanja poljoprivrednog zemljište provedbom postupka komasacije u RH seže još od 1766 godine za vladavine Marije Terezije kada je ...

rrif - 11.2022, str. 90
Naknade za troškove vrtića djece radnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti naknadu za troškove redovne skrbi djece u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih ...

pip - 11.2022, str. 71
Propast nekretnine
Autor: Enia LIVAKOVIĆ , mag. iur.

Potresi koji su pogodili RH u 2020 i 2021 godini na poseban su način otvorili pitanje moguće propasti nekretnine u ...

pip - 11.2022, str. 67
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Uredba EU 2020 1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25 studenoga 2020 o suradnji između sudova država članica u izvođenju ...

pip - 11.2022, str. 59
Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Godine 2022 doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku te Zakon o izmjenama Zakona o parničnom ...

pip - 11.2022, str. 53
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna Obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na kuće ...

rrif - 11.2022, str. 71
Odgovori na aktualna pitanja

U ovoj rubrici daju se odgovori na neka aktualna pitanja iz prakse Pitanja se odnose na mogućnost promjena cijena tijekom ...

pip - 11.2022, str. 50
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Ako školska ustanova odlučuje o upisu učenika u školsku ustanovu ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi ...

pip - 11.2022, str. 47
Višestruko otkazivanje ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz o otkazu radnika te u manjem opsegu o poslodavčevu otkazu osobito o segmentu ...

pip - 11.2022, str. 41
Politika vjerske i političke neutralnosti na radnome mjestu – praksa suda EU-a
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na recentnu političku situaciju na području Europe u radnim odnosima sve češće dolazi do sukoba između s jedne ...

pip - 11.2022, str. 35
Privremena zabrana građevinskih radova u turističkoj sezoni
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Život u primorskom dijelu RH za mnoge jedinice lokalne samouprave i njihove građane ima dva osnovna godišnja doba topliji koji ...

pip - 11.2022, str. 32
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prije nego li potrošač s trgovcem sklopi ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija trgovac ga mora na jasan ...