Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
PDV kod e-trgovine od 1. srpnja 2021. godine
Petak, 18.06.2021.

Jeste li se pripremili za promjene u oporezivanju PDV om koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine Promjene se ...

Vijesti
Videonadzor radnih prostorija
Četvrtak, 17.06.2021.

Može li i na koji način poslodavac uvesti videonadzor radnih prostorija Uporaba nadzornih uređaja je dopuštena radi kontrole ulazaka i ...

Vijesti
Financijski lizing i obračun po naplaćenim naknadama
Četvrtak, 17.06.2021.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio ...

Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Četvrtak, 17.06.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Računovodstvo lizinga, trajanje 124 min
Srijeda, 16.06.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a, trajanje 130 min
Petak, 11.06.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima, trajanje 140 min
Četvrtak, 10.06.2021.

Autor: I.P.

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
09.06.2021

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva OPG su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati ...

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 0 min
Srijeda, 09.06.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Novosti u e-trgovini od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 08.06.2021.

Jeste li znali da se od 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama EU a primjenjuju novi ...

Vijesti
Udruživanje ustanova
Petak, 04.06.2021.

Kako se ustanove mogu udruživati Ustanove se mogu udruživati u zajednice ustanova pod uvjetom da se s time suglasi osnivač ...

Vijesti
Poslovanje putničkih agencija
Petak, 04.06.2021.

Za određivanje poreznog položaja usluga putničkih agencija najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između komercijalnoga ugostiteljskog objekta pružatelja usluge ...

rrif - 6.2021, str. 176
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autori sa statusnog te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja u cjelini razmatraju aktualnosti vezane za rad ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

pip - 6.2021, str. 131
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Osobe odgovorne za plaćanje PDV a koji neće biti plaćen Porezno pravo PDV Povrat preplaćenog PDV ...

pip - 6.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klazulom čl 241 ZOO a Ne može postojati utvrđena ništetnost i ...

pip - 6.2021, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Prenošenje godišnjeg odmora nakon 30 lipnja Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavca Korištenje godišnjeg odmora Korištenje godišnjih ...

pip - 6.2021, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Trošarinski status proizvoda Nirdosh Herbal Dhoompan Trošarinski status proizvoda dobivenih regeneracijom otpadnih otapala Zakonito poslovanje sa ...

rrif - 6.2021, str. 131
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu financijskog lizinga opreme U ovom praktikumu autor na ...

pip - 6.2021, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Stopa PDV a na dostavu nije ugostiteljska usluga PDV porezni položaj djelatnosti stečajnih upravitelja Prodaja dobara ...

pip - 6.2021, str. 102
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Privremena primjena ugovora
 2. Usmeni ugovor
 3. Slučaj (i viša sila)
 4. Opći akt koji donosi kolegijalno tijelo

rrif - 6.2021, str. 116
Poslovanje putničkih agencija posrednika, usluge chartera i organizacija kongresa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF 5 21 pisali smo o pružanju usluge smještaja preko putničke agencije i primjeni posebnog postupka oporezivanja putničkih ...

pip - 6.2021, str. 95
Naknadno pronađena oporuka
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku pobliže obrađuje temu naknadno pronađene oporuke odnosno situacije u kojoj se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju donesenog ...

pip - 6.2021, str. 91
Incoterms®
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravila Incoterms označavaju međunarodno usuglašene skupove odredaba o tijeku pravnog posla koji uključuje prijevoz robe najčešće preko granice kako ih ...

pip - 6.2021, str. 82
Sklapanje ugovora bez vođenja pregovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uobičajeno se ugovori sklapaju nakon pregovora i kao rezultat tih pregovora Međutim u hrvatskom obveznom pravu ali i drugdje poznati ...

rrif - 6.2021, str. 99
Dnevnice za rad na terenu u praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Pravila za neoporezive isplate vezane za rad na terenu u mnogočemu su ista kao kod isplata vezanih za službeni put ...

pip - 6.2021, str. 77
Osiguranje usjeva i nasada
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

Članak donosi pregled uvjeta ugovora osiguranja usjeva i nasada koje sklapaju četiri pružatelja usluga osiguranja na području RH a to ...

pip - 6.2021, str. 71
Podnošenje prigovora nakon zaprimanja privremenoga poreznog rješenja za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Za ostvarene dohotke građana tijekom 2020 godine a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ne smatraju konačnim ...

pip - 6.2021, str. 62
Primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dana 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV ...

pip - 6.2021, str. 55
Rad na poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku sažeto prikazuje načine obavljanja poslova u poljoprivredi na temelju sklopljenog ugovora o radu i rada u ...

pip - 6.2021, str. 49
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem za zaposlene osobe i osobe s ...

pip - 6.2021, str. 44
Pravo na godišnji odmor zaposlenih u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Uz opći pregled općih pozitivnih propisa kojima se propisuju minimalni zahtjevi koje poslodavac mora ispuniti autor u ovome članku daje ...

pip - 6.2021, str. 40
Zahtjev za stavljanje položaja pročelnika na raspolaganje nakon lokalnih izbora
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku daje osvrt na zakonitost poziva koji pojedini novoizabrani gradonačelnici upućuju pročelnicima nakon lokalnih izbora u kojemu traže ...

pip - 6.2021, str. 33
Aktualna pitanja pravnih posljedica osude u hrvatskom zakonodavstvu i praksi
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.

Pravne posljedice osude predstavljaju ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona automatski kao nužna popratna pojava osude pri ...

pip - 6.2021, str. 24
Uvođenje videonadzora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Unatoč raširenoj uporabi videonadzora u svakodnevnoj praksi sve s ciljem zaštite osoba i imovine potrebno je istaknuti kako je za ...

pip - 6.2021, str. 17
Ukidanje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na posljedice Odluke i Rješenja Ustavnog suda RH U II 2492 2017 i dr od ...

pip - 6.2021, str. 10
Objektivna preinaka tužbe u praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira primjena pravila o preinaci tužbe u objektivnom smislu u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o ...

rrif - 6.2021, str. 32
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Danom 1 srpnja 2021 godine na cijelom području EU a ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 ...

pip - 6.2021, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

pip - 6.2021, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Vijesti
Rad umirovljenika na temelju ugovora o (autorskom) djelu
Subota, 29.05.2021.

Mogu li umirovljenici raditi putem ugovora o autorskom djelu i zadržati mirovinu Umirovljenici a da pritom zadrže mirovinu između ostaloga ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.05.2021.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjena mišljenja ...

Vijesti
Oporezivanje iznajmljivača građana RH i stranaca
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Građani iznajmljivači u RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima ili kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV a ...

Vijesti
Nadoknada troškova najma radniku
Petak, 21.05.2021.

Pitate se može li društvo bez oporezivanja isplatiti nadoknadu troška najma stana radniku Može pod jasno propisanim uvjetima a društvu ...

Vijesti
Oporezivanje dohotka od kriptovaluta
Četvrtak, 20.05.2021.

Na ostvareni dohodak od trgovanja kriptovalutama plaća se porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka Kapitalni dobitci po ovoj osnovi ...