Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 114
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe ...

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

rrif - 7.2022, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada porezni obveznici iz EU a obračunaju hrvatskim poreznim obveznicima PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Snimka webinara
Uvođenje eura - priprema poduzetnika, trajanje 240 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza na dohodak, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Vijesti
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 09.06.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za lipanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Mišljenja
Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja
Četvrtak, 09.06.2022, 410-19/21-02/246

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje usluge provođenja transakcija na bankomatima
Utorak, 07.06.2022, 410-19/21-02/264

Davatelj: Porezna uprava

pip - 6.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa ...

rrif - 6.2022, str. 133
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 41 20 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog ...

pip - 6.2022, str. 111
Inozemna sudska praksa i stajališta

Radno pravo Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca Zaštita potrošača Obveza trgovca da potrošača obavijesti o postojanju komercijalnog jamstva ...

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

pip - 6.2022, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Pravo na dopust trudne radnice Izbori za predstavnika radnika u organ poslodavca Pitanje radnog odnosa direktora turističkih ureda Pravilnik ...

pip - 6.2022, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na piljevinu i refile Primjena snižene stope PDV a na uslugu ...

pip - 6.2022, str. 92
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Onshore / offshore
 2. In-HOUSE / outsourcing
 3. Back office
 4. Stagflacija
 5. Specijalno (taksativno) normiranje

pip - 6.2022, str. 86
Antidopinška pravila i postupak
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Autor u članku na detaljan i zanimljiv način razmatra pravna pitanja vezana za doping za aktualna pitanja kojima se uređuju ...

pip - 6.2022, str. 82
NFT
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

S obzirom na sve veću popularnost nezamjenjivih tokena eng non fungible token NFT i ogromne svote novaca za koje se ...

pip - 6.2022, str. 79
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku razmatra pitanja vezana za prigovor nagođene stvari Primjerice u parnicama u kojima je jedna od stranka osiguravajuće ...

pip - 6.2022, str. 73
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posebni postupak u sporovima male vrijednosti propisan je u odredbama čl 457 čl 467 a Zakona o parničnom postupku Prijedlogom ...

rrif - 6.2022, str. 86
Oporezivanje iznajmljivača– stranaca iz EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu pružati ...

pip - 6.2022, str. 66
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju poslodavci ponekad podmiruju za svoje zaposlenike premije životnog osiguranja umjesto radnika U policama životnog osiguranja ...

rrif - 6.2022, str. 78
Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Nagrađivanje radnika i članova uprave može osim u novcu biti i u udjelima dionicama i vlastitim dionicama društva Vlastite dionice ...

pip - 6.2022, str. 59
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nakon duljeg vremena u kojemu nije postojala proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ona je ponovno uvedena S obzirom na to ...

pip - 6.2022, str. 48
Probni rad i otkaz ugovora o radu u probnom radu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku obrađuje radnopravni institut probnog rada odnosno njegove osnovne karakteristike te prava i obveze radnika i poslodavca ...

rrif - 6.2022, str. 66
Zapošljavanje osoba bez mirovinskog staža i mladih osoba
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci su oslobođeni od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaću radnika koji se prvi put zapošljava odnosno koji ...

pip - 6.2022, str. 43
Utvrđivanje (ne)samostalnog rada nadzorom i njegov porezni položaj
Autori: Anđa REDŽIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Martina CIGLEVIĆ

Liberalizaciju pravila u vezi s obavljanjem djelatnosti kroz paušalni obrt Ministarstvo financija Porezna uprava daljnje Porezna uprava na svojim je ...

pip - 6.2022, str. 34
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.

Pravo na godišnji odmor jedno je od najvažnijih prava iz radnog odnosa koje pripada radniku Godišnji odmori ujedno predstavljaju i ...

pip - 6.2022, str. 29
Pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit način prikazuje bitna pitanja vezana za statusno pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva U okviru ...

pip - 6.2022, str. 20
Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Protekle su četiri godine od donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Njegovo je donošenje obrazloženo time da postoje zapreke koje ...

pip - 6.2022, str. 17
Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Uredba o uredskom poslovanju stupila na snagu 10 srpnja 2021 godine sadržava novine koje zahtijevaju uspostavu novih ili prilagodbu postojećih ...

pip - 6.2022, str. 9
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Cilj je svakog postupka javne nabave uvijek sklapanje ugovora o nabavi robe radova ili usluga koje su potrebne naručitelju Aktivnosti ...

pip - 6.2022, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2022.
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

pip - 6.2022, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Mišljenja
Oporezivanje sniženom stopom PDV-a ukapljenog naftnog plina
Utorak, 31.05.2022, 410-19/22-02/127

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.05.2022.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Šikana Lako ...

Vijesti
Objavljen je Zakon o uvođenju eura
Ponedjeljak, 23.05.2022.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakonom uređuje ...

Mišljenja
Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana
Ponedjeljak, 23.05.2022, 410-01/22-01/893

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Pripreme za uvođenje eura, trajanje 130 min
Srijeda, 18.05.2022.

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Zaštita prijavitelja nepravilnosti
Ponedjeljak, 16.05.2022.

S obzirom na potrebu usklađivanja s Direktivom 2019 1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava ...

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.05.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za svibanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.