Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
 1. Uvod
 2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
 3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
 4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
 5. Porez po odbitku
 6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
 7. Promjena načina utvrđivanja osnovice poreza na dobitak
 8. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 9. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
 10. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2022. godinu
 11. Odgođena porezna imovina na temelju privremeno nepriznatih troškova
 12. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD
 13. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
 14. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2022. godinu
 15. Odgođena porezna imovina na temelju privremeno nepriznatih troškova
 16. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #ObrazacPD, #OdgođenaPoreznaImovina, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #PorezPoOdbitku, #PredujmoviPorezaNaDobit