Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Trgovina rabljenim dobrima, za obveznike poreza na dodanu vrijednost, može se obavljati primjenom redovitog postupka ili posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra. Primjena posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra porezno je povoljnija za trgovca jer se PDV plaća samo iz ostvarene marže – razlike između nabavne i prodajne cijene. Međutim, primjena ovog postupka zahtijeva prethodno ispunjenje propisanih uvjeta. O specifičnostima trgovine rabljenim dobrima, s posebnim naglaskom na primjeni posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra, pročitajte u nastavku članka.

  1. Što su rabljena dobra s poreznog motrišta
  2. Trgovina rabljenim dobrima
  3. Primjena posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra
  4. Računovodstveno praćenje nabave i prodaje rabljenih dobara
  5. Zaključak
Hashtags:
#ObrazacPDV-MI, #ObrazacPDV-MU, #PosebniPostupakOporezivanja, #PPOporezivanjaMarže, #RabljenaDobra