Računovodstvo, revizija i financije 8/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Smislenost
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Prodaja robe u komisiji s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Nadoknada troškova smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u druge subjekte prema modelu fer vrijednosti i ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK
Klasifikacija financijskog instrumenta kao financijske obveze ili kao vlasničkog instrumenta
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz prakse
Protestirana jamstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Plaća i rad studenata
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Porezni položaj upućenih radnika na rad u drugu državu članicu EU-a i EGP-a te rad u dvjema ili u više država članica
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun bolovanja zbog njege djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Češkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Novi i izmijenjeni standardi upravljanja kvalitetom – obveze revizorskih društava
Autor: Branka PETRIČEVIĆ , univ. spec. oec.
Digitalni euro i doprinos EU-a na temelju ubranog poreza na dobitak članica EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Povećanje stopa zateznih i ugovornih kamata od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Registracija u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Marija STOJANOVIĆ , dipl. iur.
Promjene u području rada ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe kod obrtnika i drugih obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Dostava podataka u sustav fiskalizacije
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Što važnoga donosi novi Zakon o izvanparničnom postupku
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Ispunjenje obveze – subjekti ispunjenja i predmet ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Predmet poslovanja trgovačkog društva
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Specifičnosti osnivanja i poslovanja ustanova
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Stanje gospodarstava zemalja EU-a, europodručja i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.