Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:

Porezni tretman isplate kamate fizičkoj osobi nerezidentu ovisi o tome primjenjuje li Hrvatska za zemljom rezidentnosti primatelja kamate ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ne te ako primjenjuje, jesu li zadovoljeni uvjeti propisani Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 151/22.; dalje: Zakon) kako bi se odredbe ugovora mogle primijeniti. Republika Hrvatska (dalje: RH) ima zaključene Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (dalje: Ugovor) s ukupno šezdeset šest različitih država svijeta. Ti Ugovori imaju različite odredbe vezano za to koja država ima pravo oporezivanja kamata i po kojoj najvišoj stopi. Prilikom svake isplate bitno je provjeriti kako je uređen čl. 11. „Kamate“ Ugovora te koja zemlja ima pravo oporezivanja i po kojoj stopi.

  1. Uvod
  2. Oporezivanje kamata nastalih u Hrvatskoj (zemlja izvora), a isplaćenih nerezidentu
  3. Isplata kamata fizičkim osobama rezidentima država s kojima RH primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  4. Dodjeljivanje OIB-a stranim fizičkim osobama
  5. Prirez porezu na dohodak od kapitala
  6. Zaključak
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #IsplateNerezidentima, #Kamate, #MeđunarodniUgovori