Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2024, str. 81
Isplate predujma dobitka u 2024. godini te postupci s predujmovima isplaćenim u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate predujma dobitka u 2024 godini oporezuju se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12 bez obveze ...

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

obav - 2.2024, str. 43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 8.2023, str. 100
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Porezni tretman isplate kamate fizičkoj osobi nerezidentu ovisi o tome primjenjuje li Hrvatska za zemljom rezidentnosti primatelja kamate ugovor o ...

Pitanja i odgovori
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Trgovačko društvo X d o o primilo je zajam od člana društva rezidenta Slovenije u svoti od 150 000 00 ...

rrif - 4.2023, str. 96
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

rrif - 2.2023, str. 141
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2023, str. 45
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 10.2022, str. 33
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Trgovačka društva i ostali poduzetnici u poslovnoj praksi nerijetko odobravaju ili primaju zajmove od fizičkih osoba kao što su zaposlenici ...

rrif - 6.2022, str. 78
Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Nagrađivanje radnika i članova uprave može osim u novcu biti i u udjelima dionicama i vlastitim dionicama društva Vlastite dionice ...

Mišljenja
Porezni tretman otuđenja dionica
Petak, 22.04.2022, 410-01/22-01/767

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima
Četvrtak, 07.04.2022.

Primitke od dividendi i udjela u dobiti ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom ...

rrif - 4.2022, str. 124
Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

Vijesti
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Subota, 26.02.2022.

Sve je više fizičkih osoba uključeno u rudarenje svih vrsta kriptovaluta Neki to rade povremeno uz radni odnos a nekima ...

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2022, str. 79
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 12.2021, str. 156
Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 8.2021, str. 97
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva fizičkim osobama koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o ...

Vijesti
Oporezivanje dohotka od kriptovaluta
Četvrtak, 20.05.2021.

Na ostvareni dohodak od trgovanja kriptovalutama plaća se porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka Kapitalni dobitci po ovoj osnovi ...

Pitanja i odgovori
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Članovi društva Građenje d o o fizičke osobe A B i C odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva Građenje ...

pip - 5.2021, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika

Neoporezive isplate otpremnine što se smatra radom kod istog poslodavca Kada se otkazuje ugovor o radu osobno ili poslovno ...

rrif - 4.2021, str. 92
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

obav - 2.2021, str. 44
V. Dohodci od kapitala i imovine

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 1.2021, str. 16
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 stupaju na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

rrif - 12.2020, str. 188
Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Razlika između ugovorene prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine predstavlja kapitalni dobitak eng capital gains na koji se obračunava ...

rrif - 10.2020, str. 120
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren ...

rrif - 7.2020, str. 93
Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku koje se isplaćuju fizičkim osobama s osnove udjela u kapitalu trgovačkog društva prema Zakonu ...

rrif - 7.2020, str. 11
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 20 pisali smo o rasporedu dobitka ostvarenog u 2019 godini a u ovom članku ...

rrif - 4.2020, str. 130
Isplate s osnove udjela u dobitku u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuje se u skladu s oporezivanjem koje je bilo važeće u godinama kada je taj ...

rrif - 2.2020, str. 123
Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.

Posebna vrsta financijske imovine koja je u 2017 godini dobila na velikoj popularnosti zbog velikog porasta vrijednosti je kriptovaluta ...

rrif - 2.2020, str. 88
Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba ...

obav - 2.2020, str. 42
IV. Dohodci od kapitala i imovine

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 11.2019, str. 90
Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Fizička osoba može primiti zajam od pravne osobe Od 2019 godine minimalna ugovorena kamata treba biti najmanje 2 kako ...

rrif - 8.2019, str. 84
Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

rrif - 4.2019, str. 128
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

rrif - 1.2019, str. 131
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba ...

rrif - 4.2018, str. 88
Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva fizičkim osobama koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora ...

rrif - 1.2018, str. 262
Oporezivanje kamata iz inozemstva
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada fizička osoba štedi u inozemnoj financijskoj instituciji i ostvaruje primitke od kamata takvi su primitci oporezivi porezom na ...

rrif - 12.2017, str. 197
Kapitalni dobitci ostvareni iz ili u inozemstvu u 2017. godini
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Osim trgovanja na domaćem tržištu ulagatelji u financijsku imovinu imaju mogućnost trgovati i na inozemnom tržištu kapitala Koje su ...

rrif - 12.2017, str. 187
Primitci od kapitalnih dobitaka ostvareni u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba ...

rrif - 6.2017, str. 161
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku smatraju se dohotkom od kapitala koji se oporezuje po stopi od 12 uvećanoj za ...

rrif - 5.2017, str. 127
Isplata dividenda i udjela u dobitku nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Isplata udjela u dobitku i dividende nerezidentnim članovima društva podliježe oporezivanju Pri utvrđivanju činjenica bitnih za oporezivanje potrebno je ...

rrif - 5.2017, str. 120
Isplata dividenda i udjela u dobitku u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

rrif - 4.2017, str. 118
Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Predujam dobitka oporezuje se na način propisan za dohodak od kapitala po stopi od 12 No ako je s ...

rrif - 12.2016, str. 236
Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a u skladu s time porez na kapitalne dobitke ...

rrif - 11.2016, str. 94
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku koji se fizičkim osobama rezidentima isplaćuju iz inozemstva podliježu oporezivanju u Hrvatskoj ako ugovorom ...

rrif - 11.2016, str. 84
Isplata dividendi i udjela u dobitku članovima društva nerezidentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci od dividendi i udjela u dobitku ostvareni na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...