Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti te imovine. Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak, u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2022. godine.

  1. Koje primitke smatramo primitcima od kapitala
  2. Kada je kapitalni dobitak neoporeziv
  3. Otuđenje financijske imovine stečene darovanjem između srodnika i nasljeđivanjem
  4. Oporezivanje kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
  5. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
  6. Porezni tretman trgovanja kriptovalutama
  7. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KriptoValute, #ProdajaDionica, #ProdajaUdjela