Računovodstvo, revizija i financije 2/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Nikola Tesla i eurokovanica
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porez na ekstraprofit – drukčiji pogled
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Nerecipročni prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Bolovanje na teret HZZO-a nakon prelaska na euro
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dijana VUKSAN , dipl. iur.
Poduzetnička plaća za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porez po tonaži broda za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Modernizacija PDV-a i minimalne plaće
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dvojno iskazivanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Postupak usklađenja temeljnog kapitala u sudskom registru zbog uvođenja eura
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Stanje gospodarstva Hrvatske, zemalja EU-a i zemalja europodručja krajem 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.