Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje promijenjen je način utvrđivanja visine zateznih kamata. Od 1. siječnja 2023. godine temelj za izračunavanje visine zateznih kamata postala je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja.

Promijenjeni su i postotni poeni za izračun visine zateznih kamata, zbog čega su stope zateznih kamata, najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, veće u odnosu na prethodno polugodište.

Detaljnije o svemu pišemo u ovom članku.

  1. Zatezne kamate
  2. Ugovorne kamatne stope
Hashtags:
#ReferentneKamatneStope, #UgovorneKamate, #ZatezneKamate, #ZOO