Nove Posebne uzance u građenju


Trajanje: 2 h 25 min
Datum: 16.03.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNS obzirom na izazovne okolnosti u kojima se u posljednje vrijeme nalazi graditeljski sektor (brojne poslovne prilike zbog obnove od potresa i velikog broja EU-a sufinanciranih infrastrukturnih projekata, istodobno praćene poremećajima na tržištu građevinskih elemenata, zastojima u dobavnim lancima te poteškoćama u pogledu stručne radne snage), ne iznenađuje da je objava Posebnih uzanci u stručnoj javnosti dočekana s očekivanjem otklanjanja ili barem ublažavanja nekih boljki koje se pojavljuju u praksi.

Na webinaru su se afirmirani stručnjaci iz područja obveznog prava kritički osvrnuli na sadržaj novih Posebnih uzanci, kako iz perspektive Zakona o obveznim odnosima i promjene cijena u graditeljstvu tako i iz perspektive javne nabave.

Program:

Posebne uzance o građenju i ugovori o javnoj nabavi
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

  • Primjenjuju li se i kada posebne uzance na ugovore o javnoj nabavi radova?
  • U kojoj su mjeri posebne uzance usklađene s propisima o javnoj nabavi?
  • Postoje li rizici u slučaju primjene posebnih uzanci na ugovore o javnoj nabavi radova?
  • Kakav je međuodnos posebnih uzanci i FIDIC-ovih uvjeta građenja?

Posebne uzance o građenju, Zakon o obveznim odnosima i promjene cijena u graditeljstvu
Trajanje predavanja: 90 min. + odgovori na pitanja

  • Primjena Posebnih uzanci o građenju: na koga se primjenjuju i kako se ugovaraju, a kako isključuju
  • Ugovorna kazna u Posebnim uzancama o građenju
  • Ugovor o građenju s odredbom 'ključ u ruke' i promjene cijena u graditeljstvu
  • Fiksna cijena u graditeljstvu – je li uvijek fiksna
  • Usporedba uređenja u Zakonu o obveznim odnosima i Posebnim uzancama o građenju ako dolazi do promjene cijena u graditeljstvu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.