Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Utorak, 04.01.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 1.2022, str. 69
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku relativno cjelovito obrađuje i upućuje na nužne pripremne radnje koje je ravnatelj školske ustanove kao poslovodni i ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

U prodaji je Zakon o obveznim odnosima urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom Nar nov 35 05 41 08 125 ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

rrif - 12.2021, str. 247
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane ...

pip - 12.2021, str. 24
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – II. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u drugom dijelu članka navodi pravnu analizu utvrđenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dalje HANFA koja su obrađena ...

pip - 12.2021, str. 18
Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U Narodnim novinama u br 126 21 objavljena je novela Zakona o obveznim odnosima dalje Novela ZOO 2021 koja donosi ...

pip - 12.2021, str. 11
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 11.2021, str. 106
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 63 Naknada izvanugovorne štete čl 1069 ZOO a Po stavu ovog suda činjenica da se tužiteljica Ugovorom ...

pip - 11.2021, str. 44
Prestanak ugovora o radu sklopljenih do 60 dana u školskim ustanovama – analiza novoga zakonskog okvira Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku obrađuje aktualnu problematiku sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme u školskim ustanovama te nužnost zakonskih izmjena ...

pip - 11.2021, str. 34
Osobe s pravnim interesom u uređenju Zakona o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Neovisno o tome jesu li ugovorne ili izvanugovorne provenijencije u obveznim odnosima pojavljuju se dvije pozicije vjerovnik i dužnik Relativnost ...

rrif - 10.2021, str. 195
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Među obvezno pravne institute koji služe očuvanju stvarne vrijednosti činidbe spadaju dva mehanizma koje stranke uređuju ugovornim klauzulama indeksna klauzula ...

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

pip - 10.2021, str. 12
Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Snažne i gotovo trenutačne izmjene cijena elemenata u graditeljstvu koje bitno utječu na ukupnu cijenu predviđenu ugovorom o građenju i ...

Pror - 10.2021, str. 18
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i promjena cijene
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave omogućena je izmjena cijena iz ugovora o jadnoj nabavi što uključuje i one koje se odnose ...

rrif - 9.2021, str. 195
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima ZOO odredba čl 927 Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi ...

pip - 9.2021, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 49 Rok za ispunjenje obveze čl 173 ZOO a Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ...

pip - 9.2021, str. 46
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se sagledava problematika utjecaja naglog porasta cijena građevinskog materijala na postojeće ugovore o javnoj nabavi radova analiziraju se ...

Vijesti
Presuda zbog ogluhe
Srijeda, 04.08.2021.

Koje su pretpostavke za donošenje presude zbog ogluhe Ako u određenom roku tuženi ne podnese odgovor na tužbu sud donosi ...

rrif - 8.2021, str. 155
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u članku na detaljan način razmatra institut uračunavanja ispunjenja obveze iznošenjem sudske prakse i shvaćanja u stručnoj literaturi o ...

Vijesti
Uračunavanje plaćanja
Petak, 30.07.2021.

Ako se dužnik i vjerovnik ne dogovore uračunavanje plaćanja će se obaviti onim redom koji odredi dužnik izjavom najkasnije pri ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 7.2021, str. 174
Prekid zastare podnošenjem tužbe i drugim vjerovnikovim radnjama
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

pip - 7.2021, str. 34
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasnom stvari
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ

Ovaj se članak bavi pitanjem moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju objektivne i subjektivne odgovornosti za štetu izazvanu motornim ...

pip - 7.2021, str. 14
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zbog težnje europskog zakonodavca za maksimalnom harmonizacijom pravila o materijalnim nedostatcima stvari koje se prodaju u 2021 godini u RH ...

Sudska praksa
Ugovaranje u korist trećega
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 6.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klazulom čl 241 ZOO a Ne može postojati utvrđena ništetnost i ...

rrif - 5.2021, str. 187
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno štiti vjerovnika i ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

pip - 5.2021, str. 63
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uračunavanje ispunjenja obveze primjenjuje se u dvjema situacijama 1 kod konkurencije više istorodnih obveza tj kada dužnik u istom trenutku ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Porezni obveznik cedent ustupio je svoje potraživanje od dužnika cesusa fizičkoj osobi cesionaru Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti ...

Sudska praksa
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 4.2021, str. 200
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na transparentan i zanimljiv način detaljnije razmatra jedan od posebnih oblika kupoprodaje a to je kupoprodaja ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

pip - 4.2021, str. 89
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 3.2021, str. 76
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno zaštićuje vjerovnika i ...

pip - 3.2021, str. 70
Značenje i primjena koncepta osnovnih načela obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U početnim člancima ZOO a sadržana su osnovna načela i glavne zamisli zakonodavca o obveznom pravu Posebno mjesto pripada osnovnim ...

Sudska praksa
Priznanje duga
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 2.2021, str. 167
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim ...

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

Pitanja i odgovori
Kupnja na pokus
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Koja su glavna obilježja kupnje na pokus?

Sudska praksa
Zastarni rok
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...