Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2021, str. 167
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim ...

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

pip - 12.2020, str. 87
Polaganje i prodaja dugovane stvari zbog zakašnjenja vjerovnika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U članku se opisuju surogati dužnikova ispunjenja obveze kada vjerovnik dođe u zakašnjenje te kada je zbog nekog od niza ...

Sudska praksa
Ovršna isprava
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Prednost pri zapošljavanju
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada štete
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

pip - 11.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Kapara čl 83 ZOO a Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi ...

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...

Pitanja i odgovori
Pridržaj prava vlasništva
Utorak, 20.10.2020.

Što je kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva?

Sudska praksa
Povreda prava osobnosti
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

pip - 10.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Nedosljedno postupanje tuženice kao zakonodavca u odabiru modela javne ovrhe u ...

pip - 10.2020, str. 31
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Promijenjene okolnosti koje pogađaju jednu ili obje ugovorne strane zbog svoje posljedice pretjerano otežano ispunjenje ili pretjerano veliki gubitak dovode ...

Sudska praksa
Izvršenje nepravomoćne sudske presude
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 9.2020, str. 182
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Autor u ovome članku na zanimljiv i pregledan način prikazuje institut raskida ugovora određujući njegov pojam i razgraničenje raskida ...

pip - 9.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute čl 395 ZOO a 91 Nema zapreke da se mjenicom izdanom na ...

pip - 9.2020, str. 65
Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Nastavljajući niz tekstova o raskidu ugovora u ovom se članku donosi analiza najvažnijih pitanja povezanih s raskidom ugovora na temelju ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

Pitanja i odgovori
Odobravanje zajma i obračun kamate
Petak, 24.07.2020.

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ...

Sudska praksa
Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Utvrđivanje visine pravične novčane naknade
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Materijalni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2020, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 368 ZOO a Suprotno revizijskim navodima tužitelja kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u ...

pip - 7.2020, str. 37
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora razgraničuje se raskid od ostalih ...

Sudska praksa
Revizijski razlozi
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Sanacija krovišta – poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Konverzija kredita s valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Zadužnica – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Zahtjev za naknadu štete čl 117 ZR a 09 Odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu mu pravilno su ...

Vijesti
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

pip - 5.2020, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Nepoštene ugovorne odredbe čl 81 ZZP a Odredba Općih uvjeta ovrhovoditelja tužitelja kao odredbe unaprijed formuliranog ugovora nisu ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

Sudska praksa
Prorogacijska klauzula
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Zastarni rok za podnošenje zahtjeva za prijenos devizne štednje
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Raskid ugovora i povrat stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Naknada izgubljene zarade
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud