Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 160
Predujam u praksi obveznih odnosa
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja predujma bitna za aktualnu praksu Predujam može imati niz svojstava značenja i funkcija što ...

pip - 5.2024, str. 120
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo plodouživanje osobna služnost pobuda za sklapanje ugovora čl 322 i čl 273 ZOO a u vezi ...

pip - 5.2024, str. 71
Djelovanje ugovora prema trećim osobama
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Relativnost obveznih odnosa te ugovori u korist i na teret trećih osoba U pravu je općepoznato da obveznopravni odnosi postoje ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova odustatnine
Četvrtak, 18.04.2024.

Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH naručilo je opremu od dobavljača iz treće zemlje Ta oprema se izrađuje prema posebnim ...

rrif - 4.2024, str. 169
Praktična pitanja zastoja i prekida zastare
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

S obzirom na široku rasprostranjenost zastare u našoj aktualnoj praksi autor u ovome članku na jezgrovit i zanimljiv način s ...

pip - 4.2024, str. 122
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravna osnova za upis prava vlasništva čl 73 ZOO a Ugovor za čije se sklapanje zahtjeva pismena ...

pip - 4.2024, str. 70
Oblik ugovora prema pravilima Zakona o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Svaka pravnoposlovna aktivnost ima neki oblik pa tako i ugovor Ne postoji pravni posao koji nema oblik Pitanje oblika ugovora ...

Pitanja i odgovori
Ustup potraživanja od društva u stečaju
Srijeda, 20.03.2024.

Trgovačko društvo u postupku je likvidacije već dulje od dvije godine Članovi društva htjeli bi postupak privesti kraju međutim društvo ...

pip - 3.2024, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO NIŠTETNOST UGOVORNE ODREDBE KUNSKI KREDITI čl 323 ZOO a Svaki potrošač u odnosu na kojeg trgovac zahtjeva ...

pip - 3.2024, str. 3
Predujam kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U našemu članku u br 2 2024 časopisa Pravo i porezi obrađen je predujam u Zakonu o obveznim odnosima Nastavljajući ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca
Utorak, 20.02.2024.

Društvo Z d o o ima nenaplaćeno zastarjelo i neutuženo potraživanje od kupca B d o o Može li se ...

Sudska praksa
Dvostruko otuđenje nekretnine
Petak, 09.02.2024.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2024, str. 175
Što važnoga donose zadnje izmjene Zakona o obveznim odnosima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neka pitanja vezana za zadnje izmjene Zakona o obveznim odnosima ...

pip - 2.2024, str. 89
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove ništetnost ugovornih odredbi kojim je glavnica vezana uz valutu u švicarskom franku negativne razlike ...

pip - 2.2024, str. 49
Predujam u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Posebno u trgovačkim ugovorima predujam je razmjerno česta pojava čije određivanje i sve ostalo u pravilu ne i beziznimno proizlazi ...

pip - 1.2024, str. 121
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO Nadogradnja stambenog objekta prenamjena tavanskog prostora čl 15 st 4 i 25 st 1 ZV a u ...

pip - 1.2024, str. 16
Doživotno i dosmrtno uzdržavanje prema noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Krajem 2023 godine donesen je Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o obveznim odnosima Nar nov br 155 23 Jedan ...

pip - 1.2024, str. 5
O zastari i zastarnim rokovima prema Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut zastare u obveznom pravu Također izlaže pojedine zastarne rokove prema vrstama tražbina iz obveznih odnosa ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. siječnja 2024. godine
Četvrtak, 28.12.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 12.2023, str. 243
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o posudbi kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje predati na korištenje neku stvar drugoj a ta se druga ...

pip - 12.2023, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Obveza sklapanja ugovora čl 65 ZOO a Stranke obvezuje sklapanje kupoprodajnog ugovora ako su izričito preuzele obvezu ...

pip - 12.2023, str. 50
Alternativne i fakultativne obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U obveznome pravu postoje obveze s više činidaba To su alternativne obveze fakultativne obveze generičke obveze i naposljetku kumulativne obveze ...

pip - 12.2023, str. 43
Izvanugovorna odgovornost i naknada štete u prometu
Autori: Dean BORBELJ , univ. mag. iur.
Nataša MILAS TOMAS , univ. mag. iur.

U ovom se članku tematizira izvanugovorna odgovornost za štetu u prometu što se ponajprije odnosi na vozila u prometu kako ...

rrif - 12.2023, str. 63
Kako poslodavac može nadoknaditi troškove zbog nastalih manjkova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Manjak koji radnik u radnom odnosu ili u vezi s radnim odnosom prouzroči poslodavcu na prvi se pogled čini da ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

pip - 11.2023, str. 76
Trenutak sklapanja ugovora i potreba njegova razlikovanja od faze ispunjenja ugovornih obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku prikazuje trenutak sklapanja ugovora i važnost koju taj trenutak ima poslije u njegovoj primjeni a napose ...

pip - 11.2023, str. 62
Zakon o obveznim odnosima i uzance
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Godine 2021 utvrđene su i objavljene sasvim nove Posebne uzance o građenju a 2023 Posebne uzance u ugostiteljstvu Pitanje odnosa ...

rrif - 10.2023, str. 202
Ispunjenje obveze – mjesto ispunjenja i dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku ispunjenje obveze sagledava s motrišta mjesta gdje mora biti izvršeno te dokazivanja činjenice da je ispunjenje ...

pip - 10.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove kunski krediti čl 1115 ZOO a Pravna zaštita u odnosu na ugovor o kreditu ...

rrif - 9.2023, str. 205
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze mora se ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana a u ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

pip - 9.2023, str. 83
Rizik u obveznim odnosima - opći dio obveznog prava i ugovor o kupoprodaji
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Rizik je stalan i trajan pratitelj obveznih odnosa kao uostalom i svakoga društvenog odnosa U obveznom pravu riječ je kako ...

rrif - 8.2023, str. 145
Ispunjenje obveze – subjekti ispunjenja i predmet ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U vezi s ispunjenjem obveze uvijek se nameće nekoliko ključnih pitanja tko sve može ispuniti obvezu kome se obveza može ...

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

rrif - 7.2023, str. 144
Kako tumačiti nejasne odredbe ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku iscrpno na zanimljiv i transparentan način razmatra važna pitanja o tumačenju ugovora u vezi s pravilima ...

pip - 7.2023, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Osobna invalidnina naknada štete čl 1100 st 2 ZOO a U parnici radi naknade štete zbog povrede ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Petak, 30.06.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 6.2023, str. 171
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji kao institut obveznog prava koji je tema ovog članka je pravno sredstvo koje sprječava dužnika da ...

pip - 6.2023, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknada za nekretninu rok zastare čl 376 st 1 i 2 ZOO a Rok zastare za traženje ...

pip - 6.2023, str. 11
Mogućnost zapošljavanja stranog državljanina u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Predmet je ovog članka analiza važećih zakonskih mogućnosti kod zapošljavanja stranih državljana u odgojno obrazovnim ustanovama a sve zbog podkapacitiranosti ...

Sudska praksa
Tijek zatezne kamate / naknada štete
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

pip - 5.2023, str. 85
Namet u obveznom pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku pruža kratki pregled uređenja nameta i darovanja s nametom u Zakonu o obveznim odnosima Namet je ...

pip - 5.2023, str. 80
Tumačenje ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Problematika tumačenja ugovora zastupljena je u Zakonu o obveznim odnosima u tek nekoliko članaka 319 320A 321 Međutim narav ugovornih ...

pip - 5.2023, str. 74
Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Novosti u Zakonu o ustanovama unesene su u čl 39 st 2 t 5 osobito s motrišta koji utvrđuje opće ...

Sudska praksa
Odgovornost odvjetnika (čl. 19. ZOO-a)
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Šibeniku

rrif - 4.2023, str. 182
Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlom broju našega časopisa autor je analizirao opća pravila o odgovornosti za štetu izazvanu opasnom stvari i opasnom djelatnošću ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 4.2023, str. 104
Isporuka dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Isporuka dobara unutar EU a oslobođena je PDV a Međutim za primjenu oslobođenja treba zadovoljiti propisane uvjete koji su jednim ...