Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 243
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o posudbi kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje predati na korištenje neku stvar drugoj a ta se druga ...

rrif - 12.2023, str. 63
Kako poslodavac može nadoknaditi troškove zbog nastalih manjkova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Manjak koji radnik u radnom odnosu ili u vezi s radnim odnosom prouzroči poslodavcu na prvi se pogled čini da ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

pip - 11.2023, str. 76
Trenutak sklapanja ugovora i potreba njegova razlikovanja od faze ispunjenja ugovornih obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku prikazuje trenutak sklapanja ugovora i važnost koju taj trenutak ima poslije u njegovoj primjeni a napose ...

pip - 11.2023, str. 62
Zakon o obveznim odnosima i uzance
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Godine 2021 utvrđene su i objavljene sasvim nove Posebne uzance o građenju a 2023 Posebne uzance u ugostiteljstvu Pitanje odnosa ...

rrif - 10.2023, str. 202
Ispunjenje obveze – mjesto ispunjenja i dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku ispunjenje obveze sagledava s motrišta mjesta gdje mora biti izvršeno te dokazivanja činjenice da je ispunjenje ...

pip - 10.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove kunski krediti čl 1115 ZOO a Pravna zaštita u odnosu na ugovor o kreditu ...

rrif - 9.2023, str. 205
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze mora se ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana a u ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

pip - 9.2023, str. 83
Rizik u obveznim odnosima - opći dio obveznog prava i ugovor o kupoprodaji
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Rizik je stalan i trajan pratitelj obveznih odnosa kao uostalom i svakoga društvenog odnosa U obveznom pravu riječ je kako ...

rrif - 8.2023, str. 145
Ispunjenje obveze – subjekti ispunjenja i predmet ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U vezi s ispunjenjem obveze uvijek se nameće nekoliko ključnih pitanja tko sve može ispuniti obvezu kome se obveza može ...

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

rrif - 7.2023, str. 144
Kako tumačiti nejasne odredbe ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku iscrpno na zanimljiv i transparentan način razmatra važna pitanja o tumačenju ugovora u vezi s pravilima ...

pip - 7.2023, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Osobna invalidnina naknada štete čl 1100 st 2 ZOO a U parnici radi naknade štete zbog povrede ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Petak, 30.06.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 6.2023, str. 171
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji kao institut obveznog prava koji je tema ovog članka je pravno sredstvo koje sprječava dužnika da ...

pip - 6.2023, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknada za nekretninu rok zastare čl 376 st 1 i 2 ZOO a Rok zastare za traženje ...

pip - 6.2023, str. 11
Mogućnost zapošljavanja stranog državljanina u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Predmet je ovog članka analiza važećih zakonskih mogućnosti kod zapošljavanja stranih državljana u odgojno obrazovnim ustanovama a sve zbog podkapacitiranosti ...

Sudska praksa
Tijek zatezne kamate / naknada štete
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

pip - 5.2023, str. 85
Namet u obveznom pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku pruža kratki pregled uređenja nameta i darovanja s nametom u Zakonu o obveznim odnosima Namet je ...

pip - 5.2023, str. 80
Tumačenje ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Problematika tumačenja ugovora zastupljena je u Zakonu o obveznim odnosima u tek nekoliko članaka 319 320A 321 Međutim narav ugovornih ...

pip - 5.2023, str. 74
Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Novosti u Zakonu o ustanovama unesene su u čl 39 st 2 t 5 osobito s motrišta koji utvrđuje opće ...

Sudska praksa
Odgovornost odvjetnika (čl. 19. ZOO-a)
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Šibeniku

rrif - 4.2023, str. 182
Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlom broju našega časopisa autor je analizirao opća pravila o odgovornosti za štetu izazvanu opasnom stvari i opasnom djelatnošću ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 4.2023, str. 104
Isporuka dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Isporuka dobara unutar EU a oslobođena je PDV a Međutim za primjenu oslobođenja treba zadovoljiti propisane uvjete koji su jednim ...

rrif - 3.2023, str. 196
Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku razmatra kada se i pod kojim pretpostavkama odgovara za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti ...

pip - 3.2023, str. 85
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove čl 165 ZVDSP a u vezi s čl 1120 ZOO ...

rrif - 2.2023, str. 175
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje promijenjen je način utvrđivanja visine zateznih kamata Od 1 siječnja 2023 godine temelj za izračunavanje ...

pip - 2.2023, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje pravnih radnji čl 66 ZOO a Vjerovnik može pobijati pravnu radnju dužnika bez obzira na to ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. siječnja 2023. godine
Ponedjeljak, 02.01.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

pip - 1.2023, str. 100
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove čl 1111 ZOO a Kako tužitelji svoj zahtjev temelje na institutu stjecanja bez osnove ...

pip - 1.2023, str. 55
Poslovodstvo bez naloga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Poslovodstvo bez naloga je institut izrijekom uređen u čl 1121 1129 ZOO a Riječ je o izvanugovornom obveznom odnosu ali ...

Sudska praksa
Pobijanje dužnikove pravne radnje
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 12.2022, str. 238
Ugovor o darovanju u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obveže dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora a ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

rrif - 12.2022, str. 138
Namirenje troškova za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana za manjak koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ili je takav zaposlenik počinio štetu na radu li ...

pip - 12.2022, str. 67
Pregovori i ponuda kod ugovora o građenju; njihov doseg i utjecaj prema pravilima ZOO-a i Posebnih uzanci o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Ugovor nastaje prihvatom ponude što u biti označava sporazum o njegovim bitnim sastojcima Većini ugovora koji se sklapaju u poslovanju ...

pip - 12.2022, str. 24
Provedba upravnog postupka u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor prezentira normativne okvire relevantne za provedbu upravnog postupka u redovitom poslovanju školskih ustanova U tom kontekstu ...

Sudska praksa
Naknada zbog ozljede na radu
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Karlovcu

Sudska praksa
Odricanje od novčanog potraživanja radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Zastara tražbine zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o preuzimanju duga
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

rrif - 11.2022, str. 168
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neka bitna pitanja vezana za sklapanje ugovora o doživotnom i ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

pip - 11.2022, str. 50
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Ako školska ustanova odlučuje o upisu učenika u školsku ustanovu ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi ...

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu