Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 160
Nove stope zateznih i ugovornih kamata i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Treće polugodište zaredom dolazi do povećanja stopa zateznih kamata Od 1 siječnja 2024 godine dolazi do rasta stopa zateznih kamata ...

obav - 2.2024, str. 67
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

pip - 1.2024, str. 3
Nove stope zateznih i ugovornih kamata od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Temelj za izračunavanje visine zateznih kamata jest kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. siječnja 2024. godine
Četvrtak, 28.12.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 8.2023, str. 124
Povećanje stopa zateznih i ugovornih kamata od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Povećanje kamatnih stopa Europske središnje banke ima izravan utjecaj na rast stopa zateznih kamata koje se utvrđuju početkom svakog polugodišta ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Petak, 30.06.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

Sudska praksa
Preinaka tužbenog zahtjeva / tijek zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Tijek zatezne kamate / naknada štete
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2023, str. 175
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje promijenjen je način utvrđivanja visine zateznih kamata Od 1 siječnja 2023 godine temelj za izračunavanje ...

obav - 2.2023, str. 70
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

Vijesti
Zatezne kamate od 1. siječnja 2023. godine
Ponedjeljak, 02.01.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

pip - 1.2023, str. 53
Zatezne i ugovorne kamate od 1. siječnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Od 1 siječnja 2023 godine temelj za izračunavanje visine zateznih kamata jest kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila ...

Sudska praksa
Zastara tražbine zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 8.2022, str. 119
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene ali nije ...

pip - 7.2022, str. 21
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene ali nije ...

rrif - 2.2022, str. 173
Zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate za prvo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata i najviše dopuštene ugovorne kamatne stope utvrđuju se za svako polugodište Osnova za izračunavanje zateznih kamata jest ...

rrif - 2.2022, str. 72
Plaće po sudskoj presudi ili nagodbi tijekom sudskog postupka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Doprinosi i porez na dohodak iz plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi nagodbi tijekom sudskog postupka nagodbi sklopljenoj s ...

pip - 2.2022, str. 12
Zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate za prvo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata i najviše dopuštene ugovorne kamatne stope utvrđuju se za svako polugodište Osnova za izračunavanje zateznih kamata jest ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Utorak, 04.01.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

rrif - 12.2021, str. 247
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane ...

Sudska praksa
Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Obveza obračuna zateznih kamata
Utorak, 24.08.2021.

Ima li vjerovnik obvezu obračunati zateznu kamatu u slučaju dužnikova kašnjenja sa plaćanjem Zakon o obveznim odnosima predviđa da dužnik ...

rrif - 8.2021, str. 124
Od 1. srpnja 2021. godine smanjene su zatezne kamate
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata Zakonom ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 7.2021, str. 115
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

pip - 7.2021, str. 24
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...

Sudska praksa
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Varaždinu

rrif - 2.2021, str. 167
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim ...

obav - 2.2021, str. 68
VIII. Kamate

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 4.2020, str. 260
Upornost i nezakonitost
Autor: Mag. Ivan SIMIČ

1. Urednički uvod
2. Porezni savjetnici i porezni inspektori
3. Financijska uprava R. Slovenije (FURS) mora platiti zatezne kamate

rrif - 2.2020, str. 166
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

obav - 2.2020, str. 66
VII. Kamate

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

rrif - 8.2019, str. 126
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

pip - 11.2018, str. 71
Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.

Kada je riječ o stjecanju nasljednog prava naše nasljedno pravo ne poznaje niti priznaje ugovor o nasljeđivanju kao valjani pravni ...