VII. Kamate

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
VII. Kamate
Stranica:
66.
Autor/i:
Sažetak:

1. UGOVORNE KAMATE
1.1. KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
1.2. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA
2. ZATEZNE KAMATE
2.1. NAČIN OBRAČUNA KAMATA
2.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. DO 2013.
2.3. STOPE ZATEZNIH KAMATA DO 29. LIPNJA 2013. ZA PODUZETNIKE
2.4. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 30. LIPNJA 2013. DO 31. SRPNJA 2015. ZA ODNOSE IZMEĐU PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA
2.5. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 1. KOLOVOZA 2015.

Hashtags:
#Kamate, #KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #UgovorneKamate, #Zajmovi, #ZatezneKamate