Upornost i nezakonitost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Upornost i nezakonitost
Stranica:
260.
Autor/i:
Autor: Mag. Ivan SIMIČ
Sažetak:

1. Urednički uvod
2. Porezni savjetnici i porezni inspektori
3. Financijska uprava R. Slovenije (FURS) mora platiti zatezne kamate

Hashtags:
#PoreziEU, #ZatezneKamate