Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Stope zateznih kamata, najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, utvrđuju se za svako polugodište. Temelj za izračunavanje visine tih kamatnih stopa jest referentna kamatna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka.

Referentna kamatna stopa ponovno bilježi pad u odnosu na prijašnja razdoblja te u drugom polugodištu 2022. godine ona iznosi 2,31 %.

  1. Zatezne kamate
  2. Ugovorne kamatne stope
Hashtags:
#KamatnaStopa, #ZatezneKamate