Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2022, str. 21
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene ali nije ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu
Utorak, 21.12.2021.

U Narodnim novinama br 139 21 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kojom se ...

rrif - 11.2021, str. 145
Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Međubankovne referentne kamatne stope eng Inter Bank Offered Rates IBOR koriste se kao indeks za gotovo sve financijske instrumente uključujući ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 12.2020, str. 241
Bankarski krediti za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Na tržištu su dostupne brojne vrste kredita banaka kratkoročni srednjoročni dugoročni namjenski nenamjenski uz fiksne ili promjenjive kamatne stope ...

pip - 9.2020, str. 81
Izvođenje kamatne stope na nekretninu prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Institut kamatne stope na nekretninu uveden je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina Izvodi se u pristupu direktne kapitalizacije prema formuli ...

pip - 6.2020, str. 65
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
Autor: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić

Pravne posljedice zaključenja ugovor o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku i prava potrošača već su dulje vrijeme jedna ...

rrif - 2.2020, str. 166
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...