Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji
Stranica:
145.
Autor/i:
Fran MEĆAR , mag. oec.
Sažetak:

Međubankovne referentne kamatne stope (eng. Inter Bank Offered Rates – IBOR) koriste se kao indeks za gotovo sve financijske instrumente, uključujući derivate, sekuritizirane proizvode, kredite, obveznice s promjenjivom kamatnom stopom, kreditne kartice i depozite. Autor u članku piše o glavnim karakteristikama i funkcijama najšire rasprostranjenih referentnih stopa u financijskoj industriji te o njihovoj tranziciji u nove oblike.

  1. Uvod
  2. Načela međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire
  3. Praćenje provedbe reformi referentnih stopa od strane odbora za financijsku stabilnost
  4. Zaključak
Hashtags:
#EUROIBOR, #IBOR, #KamatnaStopa, #LIBOR, #ReferentneKamatneStope