Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:
U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice (na primjeru pojedinih ugovornih odnosa) za obje strane kada jedan subjekt ugovora dođe u zakašnjenje. Zakašnjenje dužnika mnogo je češće u praksi, što odražava i prevladavajuća zastupljenost toga instituta u ZOO-u (u odnosu na zakašnjenje vjerovnika), pa je stoga njemu (i pripadajućoj sudskoj praksi) u članku pridana veća pozornost. Osim uvodnih pojmovnih i institucijskih razlikovanja prema dospijeću i zastari, razlažu se i razrađuju oba instituta u sudskoj praksi, ali i pravna shvaćanja koja su glede toga izrazili najviši sudovi u RH.
1. Pojam zakašnjenja u hrvatskom obveznom pravu
2. Zakašnjenje, dospijeće obveze i početak tijeka zastarnog roka
3. Zakašnjenje dužnika
4. Zakašnjenje vjerovnika
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObvezniOdnosi, #Pravo, #ZakašnjenjeDužnika, #ZakašnjenjeVjerovnika, #ZatezneKamate