Pravo i porezi 11/2020

Tiskano izdanje 62,40 KN
8,28 EUR
Web izdanje 56,50 KN
7,50 EUR
Uvodnik glavnog urednika
Novi zakoni – listopad 2020. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Provedba ovrha kroz prijelazni etapni režim?
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Odluke Stožera civilne zaštite RH i pravna (ne)sigurnost – od kada one zapravo obvezuju adresate?
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Nasljednička izjava i odricanje od nasljedstva
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Neutralnost mreže na kušnji
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika