Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
141.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza? Porezni obveznik koji prima potpore za očuvanje radnih mjesta, prilikom sastavljanja prijave za posljednje razdoblje oporezivanja 2020. godine utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti tako da u nazivnik formule za izračun ne uključi svotu potpora za očuvanje radnih mjesta.
  2. Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju. Prema presudi Upravnog suda RH broj Usl-180/14 od 10. lipnja 2015., apartmani koji se iznajmljuju i koji služe za stjecanje dohotka ili dobitka, ne smatraju se kućama za odmor. Stajalište je Suda, kakav zastupa i Visoki upravni sud RH u brojnim odlukama, da apartmani koji služe kao sredstvo za stjecanje dohotka odnosno dobitka, nisu kuće za odmor, jer postojanje obveze plaćanja poreza na dohodak odnosno dobitak, na temelju obavljanja djelatnosti iznajmljivanja isključuje mogućnost utvrđivanja obveze plaćanja poreza na kuće za odmor. Stoga iznajmljivač, vlasnik apartmana, koji po osnovi najma tog apartmana ostvaruje dohodak od iznajmljivanja ne treba platiti porez na kuće za odmor.
  3. Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva. Podatci koji obvezno moraju biti istaknuti na poslovnim papirima trgovca i podatci koji se moraju istaknuti na mrežnoj stranici trgovačkog društva uređeni su čl. 21. Zakona o trgovačkim društvima.
  4. Otkaz ugovora o radu. Iako su kod osobno uvjetovanog otkaza razlozi za otkaz na strani radnika, jednako kao i kod otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, kod osobno uvjetovanog otkaza nema krivnje radnika, nego je riječ o objektivnoj nemogućnosti radnika da uredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa.
  5. Rad s računalom. Odredbama posebnog Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom uređena je zaštita na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom. Zahtjevi koje radno mjesto s računalom mora ispunjavati detaljno su određeni u prilogu Pravilnika i obuhvaćaju zahtjeve u vezi s kvalitetom opreme kojom se radnici koriste (zaslon, tipkovnica, radni stol i površina te radni stolac), zatim u vezi zahtjeva radnog okoliša (osvijetljenost, odsjaji, buka, mikroklimatski uvjeti i zračenje) te u vezi s programskom opremom.
  6. Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao. Naknadu za obavljeni studentski posao moguće je djelomično isplatiti na zaštićeni račun izvođača / studenta, ako su ispunjeni za to zakonom propisani uvjeti.
  7. (Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust. U slučaju smrti svoje sestre (člana uže obitelji) radnik ima pravo na plaćeni dopust u propisanome trajanju te na potporu, ali ta potpora nije neoporeziva prema propisima o porezu na dohodak.
  8. Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz. Radni odnos prestaje dostavom odluke o izvanrednom otkazu radniku, bez obzira na to što je radnik nakon što je osobito teško povrijedio obvezu iz radnog odnosa ili je prouzročio neku drugu osobito važnu činjenicu, ali prije primitka te odluke, otvorio bolovanje.
Hashtags: