Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku analizira mogućnost prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, odredbe „starog“ Zakona o obveznim odnosima iz 1978. godine te odredbe „novog“ Zakona o obveznim odnosima iz 2005. godine. Analizirane odredbe dvaju zakona o obveznim odnosima dovode se u međuovisnost s posebnim zakonskim okvirom u vidu Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Pritom, autor posebnu pozornost pridaje pojedinim prijepornim sudskim odlukama koje se tiču predmetnog pitanja. Konačno, u članku se daje odgovor je li, s obzirom na postojeće zakonsko uređenje, moguća prešutna obnova ugovora o zakupu poslovnog prostora.

1. Uvod

5. Zaključak

2. Mogućnost prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu poslovnog prostora

3. Prijeporna sudska praksa o pitanju prešutne obnove ugovora o zakupu poslovnog prostora

4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #PoslovniProstori, #Pravo, #PrešutnoObnavljanjeZakupa, #UgovorOZakupu, #ZakonOZakupuIProdajiPoslovnogProstora