Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2023, str. 136
Dostava podataka u sustav fiskalizacije
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Rad prodajnih objekata s kupcima obavlja se tijekom radnog vremena čiji raspored određuje poduzetnik samostalno Izmjene i dopune Zakona o ...

Sudska praksa
Visina pričuve za poslovne prostore
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 12.2022, str. 34
Blagajnički maksimum nakon uvođenja eura i ostale izmjene u vezi s fiskalizacijom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Blagajnički maksimum i dvojni optjecaj
 2. Organizacijski dijelovi za potrebe fiskalizacije

Sudska praksa
Bespravno korištenje poslovnog prostora
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 11.2020, str. 50
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku analizira mogućnost prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu poslovnog prostora odredbe starog Zakona o obveznim odnosima iz 1978 ...

pip - 11.2020, str. 23
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se obrađuje zakonski okvir obnove poslovnih prostora stambeno poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom 22 ožujka 2020 godine ...

rrif - 6.2020, str. 76
Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja primitka potpore za očuvanje radnih mjesta te zakup poslovnom prostora Primitak ...

rrif - 6.2020, str. 33
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama vlasnicima poslovnog prostora Nakon sklapanja ugovora ...

pip - 5.2019, str. 70
Zakup poslovnog prostora
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Zakup poslovnog prostora često je i raznovrsno primjenjiv pravni institut pogotovo u procesu realizacije brojnih privatnih i poslovnih odnosa Široko ...