Zakup poslovnog prostora

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Zakup poslovnog prostora
Stranica:
70.
Autor/i:
Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Sažetak:

Zakup poslovnog prostora često je i raznovrsno primjenjiv pravni institut, pogotovo u procesu realizacije brojnih privatnih i poslovnih odnosa. Široko izvan pravne struke, sudionici tih privatnih i poslovnih odnosa upoznati su sa sadržajem i učincima tog instituta, tako da je u praksi njegova priroda svekoliko nadišla pravni karakter, a o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora
3. Zakup poslovnog prostora kao upis u zemljišnim knjigama
4. Opće odredbe obveznog prava i ostala regulativa
5. Prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora
6. Učinci zakupa poslovnog prostora
7. Sudska praksa
8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #PoslovniProstori, #Pravo, #RaskidUgovora, #UgovorOZakupu