Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2009
Članak:
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom pravu
Stranica:
11.
Autor/i:
Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U radu se govori općenito o važnosti obveznih osiguranja od odgovornosti, a potom autor daje prikaz pojedinih obveznih osiguranja od odgovornosti u hrvatskom pravu izvan djelatnosti prometa i prijevoza. Pri tome posebnu pažnju pridaje pitanjima tko se smatra obveznikom sklapanja osiguranja od odgovornosti, te koje se osobe smatraju trećim osobama u obrađenim osiguranjima od odgovornosti. Isto tako autor posebnu pozornost pridaje pravnim izvorima koji propisuju obvezu sklapanja pojedinog osiguranja od odgovornosti, kao i uvjetima osiguranja pojedinih osiguratelja.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo