Pravo i porezi 11/2009

Web izdanje 8,99
Ugovor o investicijskom osiguranju života
Autor: Prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom pravu
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Poseban porez na sve primitke građana
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Company engleskog prava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Novi Zakon o općem upravnom postupku i elektronička isprava
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Osnivanje ustanove
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Razvrstavanje i minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
O Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (i. dio)
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Pravni aspekti ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ, dipl. iur.
Reforma sustava oporezivanja usluga u EU
Autor: Dr. sc. Dinka ANTIĆ, dipl. iur.