Novi Zakon o općem upravnom postupku i elektronička isprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2009
Članak:
Novi Zakon o općem upravnom postupku i elektronička isprava
Stranica:
38.
Autor/i:
Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Novi Zakon o općem upravnom postupku, čija primjena počinje 1. siječnja 2010. godine, izričito predviđa mogućnost uporabe elektroničke pošte i elektroničkih isprava, čime se prvi puta u hrvatskoj povijesti omogućava puna komunikacija i donošenje upravnih akata u elektroničkom obliku. U ovom članku autor nakon kratkog prikaza elektroničke isprave, čija primjena je temeljni uvjet pravno valjane isprave koja egzistira samo u elektroničkom obliku, navodi odredbe Zakona o općem upravnom postupku koji se tiču elektroničke komunikacije i kolanja elektroničkih isprava. Također, navedene su i odredbe nove Uredbe o uredskom poslovanju koje reguliraju ovo područje.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo