Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (i. dio)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2009
Članak:
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (i. dio)
Stranica:
72.
Autor/i:
Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Donošenjem Zakona o igralištima za golf, koji je stupio na snagu na samom početku 2009., igrališta za golf su, bez sumnje, postala osobitost u aktualnom hrvatskom pozitivnopravnom uređenju izvlaštenja nekretnina. Izgradnja igrališta za golf i poticanje njihovog razvoja kao bitnih elemenata razvojne strategije hrvatskog turizma proglašene su posebnim interesom Republike Hrvatske. U skladu s tim, stjecanje nekretnina u svrhu formiranja samog igrališta za golf i izgradnje pratećih objekata koje zajedno zauzimaju površinu od 85 hektara, u odnosu na stjecanje nekretnina za izgradnju drugih objekata i izvođenja drugih radova od nacionalnog interesa, Zakon o igralištima za golf je poprilično pojednostavio. Nova rješenja, vođena svrhom donošenja navedenog Zakona, usmjerena su prvenstveno na ubrzavanje i pojednostavljenje izgradnje igrališta za golf u cilju što skorijeg ubiranja plodova iz njihove djelatnosti.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo, #UpravnoPravo