Pravni aspekti ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti

Časopis: Pravo i porezi - 11.2009
Članak:
Pravni aspekti ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti
Stranica:
79.
Autor/i:
Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u članku pojašnjava pravne aspekte značajne za razumijevanje pojma i uvjeta ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti. Pri tome razgraničuje kategoriju ustavnosti i zakonitosti na pravnu i političku razinu te pojašnjava elementarne pretpostavke kao i normativnu podlogu za uspostavljanje ustavnosti i zakonitosti.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo