Ugovor o investicijskom osiguranju života

Časopis: Pravo i porezi - 11.2009
Članak:
Ugovor o investicijskom osiguranju života
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Sažetak:
Ugovor o investicijskom osiguranju života (Unit linked policies ili index linked) jest institut za koji se u pravnoj literaturi sugerira i naziv fond-police, a što je izravni prijevod njemačkog naziva za tu vrstu osiguranja. Ovaj institut relativno je nov ugovor u hrvatskom osigurateljnom pravu. Za sada se u nas sklapaju Ugovori o investicijskom osiguranju života uglavnom vezanom uz investicijske fondove. S obzirom na dvojbe oko toga da li je to pravi ugovor o osiguranju života ili možda neka druga vrsta ugovora (financijsko-bankovni), prevladalo je mišljenje da to je pravi ugovor o osiguranju života, kod kojega su ujedinjene dvije komponente, financijska i osigurateljna, što mu daje obilježje specifičnosti i posebnosti. Rizik ulaganja u cijelosti je (bar kod nas) na ugovaratelju osiguranja. Osiguratelj jamči za rizik smrti, a ponekad i za rizik doživljenja. Njegova obveza je određena u jedinicama investicijskih fondova, čija vrijednost varira od dana investiranja do dana nastanka osiguranog slučaja. Kod ove vrste ugovora osobito je važno da osiguratelj prije sklapanja ugovora informira budućeg ugovaratelja-investitora o samom proizvodu. To je propisao i naš Zakon o osiguranju.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo