Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Raskid ugovora - tabularna isprava
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 7.2021, str. 11
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Glavni razlozi zbog kojeg su donesene izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su povreda prava Europske unije ...

rrif - 5.2021, str. 39
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Financijski lizing učestali je način financiranja različitih vrsta opreme kao što su primjerice teretna vozila autobusi traktori poljoprivredna mehanizacija te ...

Sudska praksa
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Sporazumni raskid ugovora o radu
Nedjelja, 14.03.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Raskid ugovora podnošenjem tužbe
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

rrif - 9.2020, str. 182
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv i pregledan način prikazuje institut raskida ugovora određujući njegov pojam i razgraničenje raskida ...

pip - 9.2020, str. 65
Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nastavljajući niz tekstova o raskidu ugovora u ovom se članku donosi analiza najvažnijih pitanja povezanih s raskidom ugovora na temelju ...

pip - 7.2020, str. 37
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora razgraničuje se raskid od ostalih ...

pip - 7.2020, str. 19
Povrat novca putnicima nakon otkazivanja putovanja zbog pandemije COVID-19
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Europska je komisija opomenula RH zajedno s još devet država članica zbog povrede Direktive EU 2015 2320 o putovanjima u ...

rrif - 6.2020, str. 158
Raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu u uvjetima izvanrednih i posebnih okolnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zbog pojave koronavirusa obustavljenog prijevoza zatvorenih hotela smještajnih i ugostiteljskih objekata i svih pratećih sadržaja onemogućeno je poslovanje turističkih ...

pip - 4.2020, str. 83
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

U radu se razmatra učinak izvanrednih okolnosti na pravne poslove Kada takve okolnosti dovode do nemogućnosti ispunjenja riječ je prestanku ...

pip - 10.2019, str. 61
Sudski raskid ugovora o radu
Autori: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Autori u ovome članku razmatraju pitanja sudskog raskida ugovora o radu i odlučivanja o akcesornim zahtjevima radnika u radnom sporu ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

pip - 5.2019, str. 70
Zakup poslovnog prostora
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Zakup poslovnog prostora često je i raznovrsno primjenjiv pravni institut pogotovo u procesu realizacije brojnih privatnih i poslovnih odnosa Široko ...