Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Stranica:
181.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora – opći pojam raskida ugovora te dva specifična načina njegova raskidanja (na temelju volje ugovornih strana i po sili zakona). U ovome broju našeg časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike, razmatrajući najvažnija pitanja povezana s raskidom ugovora na temelju zakona, s osvrtom na zakonski tekst, sudsku praksu i doktrinu.

  1. Uvod
  2. Raskid ugovora na temelju zakona i raskid ugovora po sili zakona (ex lege)
  3. Jednostranost raskidanja ugovora na temelju zakona
  4. Izjava kojom se raskida ugovor
  5. Pravo na jednostrani raskid
  6. Pravni učinci raskida ugovora
  7. Zaključak
Hashtags:
#JednostraniRaskidUgovora, #Pravo, #RaskidUgovora, #Ugovori, #ZakonOObveznimOdnosima, #ZOO