Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2021, str. 14
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zbog težnje europskog zakonodavca za maksimalnom harmonizacijom pravila o materijalnim nedostatcima stvari koje se prodaju u 2021 godini u RH ...

pip - 4.2021, str. 89
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 3.2021, str. 76
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno zaštićuje vjerovnika i ...

pip - 3.2021, str. 70
Značenje i primjena koncepta osnovnih načela obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U početnim člancima ZOO a sadržana su osnovna načela i glavne zamisli zakonodavca o obveznom pravu Posebno mjesto pripada osnovnim ...

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

pip - 9.2020, str. 65
Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nastavljajući niz tekstova o raskidu ugovora u ovom se članku donosi analiza najvažnijih pitanja povezanih s raskidom ugovora na temelju ...

pip - 7.2020, str. 37
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora razgraničuje se raskid od ostalih ...

pip - 4.2020, str. 87
Nužda i nevrijeme u obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome će se članku ukratko prikazati uređenje i značenje dvaju pravnih standarda u ZOO u stanja nužde i nevremena ...

pip - 4.2020, str. 75
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

pip - 3.2020, str. 27
Pojam opasne stvari i pojam opasne djelatnosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Loris BELANIĆ

Autor u ovome članku sistematizira pravila i pravna shvaćanja iznesena u teoriji i sudskoj praksi o tome što se smatra ...

pip - 3.2020, str. 22
Pobuda kod sklapanja ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku obrađuje pobuda i njezina relevantnost u obveznom pravu RH prilikom sklapanja ugovora Pobuda načelno ne utječe ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

pip - 2.2020, str. 44
Zaštita kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari aktualno je pitanje Prema statističkim podacima riječ je o jednom od najčešće pretraživanih ...

pip - 2.2020, str. 38
Asignacija (uputa)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome članku iscrpno se analizira uređenje asignacije u Zakonu o obveznim odnosima Pritom se ima na umu da je ...

pip - 1.2020, str. 65
Sporazumni i dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Prijeboj kompenzacija učestao je institut obveznoga prava a spada u obračunske načine ispunjenja obveze Premda je kao institut razmjerno jasan ...

pip - 12.2019, str. 42
Prijenos vjerovnikove tražbine zbog ispunjenja (subrogacija) s primjerima iz prakse
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku pruža uvid u uređenje subrogacije kao načina promjene vjerovnika u obveznom odnosu koji nastaje tako što ...

pip - 11.2019, str. 46
Stjecanje bez osnove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku koji je nastao zbog razmjerno brojnih pitanja o stjecanju bez osnove i potrebe dodatnog razjašnjavanja tog ...