Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini

Časopis: Pravo i porezi - 7.2021
Članak:
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Stranica:
14.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Zbog težnje europskog zakonodavca za maksimalnom harmonizacijom pravila o materijalnim nedostatcima stvari koje se prodaju, u 2021. godini u RH novelirat će se Zakon o obveznim odnosima. Razlog donošenja novele je preuzimanje odredaba Direktive (EU) 2019/771. Doseg novele ograničen je isključivo na područje materijalnih nedostataka stvari. U ovome članku, zbog specifičnosti maksimalne harmonizacije u ugovornom pravu država članica EU-a, najprije se razlažu razlozi, motivi te način noveliranja Zakona o obveznim odnosima. Zatim se, u drugom dijelu članka, pruža osvrt na najvažnije promjene u institutima i njihove specifičnosti te, napokon, na to kako će se one očekivano prihvatiti u specifičnim prilikama u RH. Materijalni nedostatci stvari važno je, aktualno, i u praksi snažno prisutno i dalekosežno područje koje ima zamjetno širok krug primarnih adresata.

  1. Uvod
  2. Direktiva 2019/771 kao direktiva maksimalne harmonizacije
  3. Promjene u ZOO-u uvjetovane Direktivom 2019/771
  4. Neka promišljanja uz novelu ZOO-a iz 2021. godine
Hashtags: