Pravo i porezi 7/2021

Tiskano izdanje 16,50 EUR
124,32 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – lipanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zatezne kamate pravnih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasnom stvari
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Videonadzor – zaštita prava ispitanika
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ugovorno, računovodstveno i porezno motrište poslova lizinga kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Zbrinjavanje napuštenih i divljih životinja priviknutih na suživot s ljudima u hrvatskim naseljima
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Presuda zbog ogluhe
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Neki oblici prijevara na internetu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika