Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Časopis: Pravo i porezi - 7.2021
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Stranica:
7.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U svibnju ove godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji stupa na snagu 1. rujna 2021. godine. Ovime je postignuta usklađenost s Direktivom 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između sudionika u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kojom se na europskoj razini primjenjuje zajednički obvezujući pravni okvir. U članku predstavljamo najvažnije novosti koje Zakon donosi.

  1. Uvod
  2. Novi pojmovi koje donose izmjene ZZNTP-a
  3. Novi kriterij za određivanje „značajne pregovaračke snage“ kupca
  4. Oblik i sadržaj ugovora dobavljača i kupca
  5. Uvjeti i rokovi plaćanja za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode
  6. Pravila izdavanja računa i otkupnog bloka
  7. Primjeri nepoštenih trgovačkih praksi
  8. Prijelazne i završne odredbe

Hashtags: