Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2021
Članak:
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Stranica:
48.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište statusnih promjena odnosno pripajanja, spajanja i podjele društva kapitala te definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti u navedenim postupcima prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz navedeno, autorica daje tablične prikaze financijskih i poreznih izvješća koje treba sastaviti kod svake od navedenih promjena i definira koji su rokovi za njihovu predaju.

  1. Definiranje statusnih promjena
  2. Računovodstveno motrište statusnih promjena
  3. Sastavljanje financijskih izvješća kod statusnih promjena
  4. Porezno motrište statusnih promjena
  5. Zaključak
Hashtags: