Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023, 410-01/23-01/635

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)
Srijeda, 22.03.2023.

Može li d o o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo B d o o s ograničenom odgovornošću dalje d o o pripaja se društvu preuzimatelju društvu A d d ...

rrif - 9.2022, str. 84
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Kada jedan poslovni subjekt prestaje s radom a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta tada on trgovačko društvo ...

Vijesti
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Srijeda, 29.06.2022.

Pripajanje d o o a predstavlja postupak prijenosa cijele imovine jednoga ili više d o o a pripojenih društava drugome ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

rrif - 6.2022, str. 29
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva i to posebice društava s ograničenom odgovornošću a razlozi ...

rrif - 9.2021, str. 25
Računovodstveno i porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi učestala su postupanja prijenosa gospodarske cjeline obrta dobitaša u trgovačko društvo koje se provodi u skladu s ...

pip - 7.2021, str. 48
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište statusnih promjena odnosno pripajanja spajanja i podjele društva kapitala te definira računovodstvene radnje koje ...

Pitanja i odgovori
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja i spajanja d.o.o.-a
Ponedjeljak, 14.06.2021.

S pravnog motrišta obavlja se pripajanje ili spajanje triju društava s ograničenom odgovornošću d o o a čiji su udjeli ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

rrif - 11.2020, str. 86
JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Ako je propisom ili ugovorom o spajanju i pripajanju utvrđeno da jedan poslovni subjekt trgovačko društvo agencija zavod fond ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost ili upravne pristojbe na stjecanje osobnih automobila te poreza na promet nekretnina u postupku pripajanja društava
Četvrtak, 23.01.2020.

U postupku pripajanja društvo A steklo je od pripojenog društva B više osobnih automobila i jedno građevinsko zemljište Plaća li ...

Pitanja i odgovori
Pravo na prijenos poreznih gubitaka
Četvrtak, 23.01.2020.

Društvo A d o o društvo preuzimatelj izvršilo je pripajanje Društva B d o o preneseno Društvo s datumom pripajanja ...

pip - 1.2020, str. 143
Odgovori na pitanja pretplatnika

Dohodak od otuđenja nekretnina Dohotkom od otuđenja nekretnina čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koje se ...

Pitanja i odgovori
Prijenos poreznoga gubitka kod pripajanja društva
Ponedjeljak, 18.02.2019.

Društvo X d o o koje obavlja trgovačku djelatnost planira pripojiti društvo Y d o o koje više ne obavlja ...

rrif - 1.2019, str. 114
Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U članku se objašnjava kako treba postupiti s prijavom i odjavom radnika prilikom pripajanja trgovačkih društava 1 Uvod 2 ...

rrif - 11.2018, str. 215
Pravno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na pregledan i sažet način prikazuje institut pripajanja društva s ograničenom odgovornošću i to sa statusnog ...

rrif - 11.2018, str. 19
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću dalje d o o odnosno definira računovodstvene radnje ...

rrif - 9.2018, str. 169
Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku razmatraju neka statusno pravna pitanja pripajanja trgovačkih društava S obzirom na učestale upite u praksi ...

Sudska praksa
Ništetnost odluke o pripajanju
Srijeda, 18.07.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pripajanje društva - pasivna legitimacija
Srijeda, 18.07.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pripajanje i članstvo u upravi
Četvrtak, 12.07.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pripajanje društva i pravno sljedništvo
Četvrtak, 12.07.2018.

Županijski sud

pip - 7.2018, str. 73
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Ništetnost ugovora čl 103 ZOO a 91 Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima osim ako cilj ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2017, str. 5
Porezno i računovodstveno motrište pripajanja društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija koje u stvari dovodi do prestanaka barem jednog ...

rrif - 6.2017, str. 28
Računovodstvo obrnutog pripajanja (matice ovisnom društvu)
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

U određenim situacijama proces poslovnog pripajanja može ići i u suprotnom smjeru matica se može pripojiti svome ovisnom društvu ...

pip - 5.2017, str. 22
Odgovornost odvjetnika za due diligence
Autori: Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.
Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.

Autori u članku obrađuju odgovornost odvjetnika za due diligence a pojam znači detaljno upoznavanje preispitivanje i vrednovanje svih aspekata ...

Mišljenja
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja
Ponedjeljak, 13.03.2017, 410-01/16-01/2170

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2017, str. 164
Odgovori na pitanja pretplatnika

Odgoda ovrhe na nekretnini Odgoda ovrhe na nekretnini moguća je na temelju prijedloga ovršenika ovrhovoditelja i treće osobe Zaštita ...

pip - 1.2017, str. 77
Statusne promjene trgovačkih društava (II.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

U prvome dijelu ovoga članka u prošlom broju ovoga časopisa prikazani su instituti pripajanja i spajanja društava kapitala te ...

pip - 12.2016, str. 51
Statusne promjene trgovačkih društava (I.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Autorica u ovome članku općenito objašnjava bitna pitanja vezana uz institut statusnih promjena trgovačkih društava kapitala zatim detaljnije razmatra ...

pip - 9.2016, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice Vulkanizerske usluge Uvoz povijesnog vozila oldtimer ...

Mišljenja
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti
Utorak, 16.08.2016, 410-01/15-01/2182

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2015, str. 63
Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja u vezi sa statusnim promjenama javnih ustanova općenito te ...

Mišljenja
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kod statusne promjene stranih trgovačkih društava
Srijeda, 26.11.2014, 410-20/14-01/44

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2013, str. 198
Prestanak društva prodajom i nekim drugim načinima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome se članku razmatraju pitanja vezana uz neke od načina na koje se što je moguće jednostavnije može ...

rrif - 1.2013, str. 142
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

pip - 9.2012, str. 41
O odgovornosti za obveze trgovačkog društva nakon njegove podjele – komentar sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na primjeru Hrvatskih željeznica d o o prikazuje problem odgovornosti pravnih sljednika trgovačkog društva za njegove obveze ...

Mišljenja
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja goodwilla
Petak, 29.06.2012, 410-01/12-01/481

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 2.2012, str. 10
Računovodstveno i porezno motrište spajanja proračunskih ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Jedna od statusnih promjena kod ustanova je spajanje dviju ili više proračunskih ustanova u jednu novu proračunsku ustanovu Taj proces ...

rrif - 1.2012, str. 96
VI. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2011. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

rrif - 7.2011, str. 32
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Zakon o računovodstvu Zakon o trgovačkim društvima i porezni propisi određuju da trgovačka društva koja sudjeluju u statusnim promjenama u ...

rrif - 3.2011, str. 105
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN

U sklopu provedbe mjera iz Programa gospodarskog oporavka i to kratkoročne mjere Rasterećenje rada Porezne uprave donesen je i Zakon ...

rrif - 1.2011, str. 112
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2010. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...