Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Kada jedan poslovni subjekt prestaje s radom, a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta, tada on (trgovačko društvo, obrtnik, agencija, zavod, fond, institut, zaklada i/ili druga pravna osoba s javnim ovlastima) na temelju propisa ili ugovora o spajanju i pripajanju preuzima zatečene i zaposlene radnike sa svim pravima i obvezama koje za te zaposlenike proizlaze iz postojećih ugovora o radu, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu te drugih izvora prava. Tko ima obvezu obračuna, obustave i uplate javnih davanja prema plaći za zaposlene i kako, opisuje se u članku.

  1. Prava radnika u slučaju spajanja i pripajanja pravnih osoba – promjene poslodavaca
  2. Obračun plaće za posljednji mjesec rada kod poslodavca koji je prestao postojati
  3. Korištenje osobnog odbitka
  4. Godišnji obračun poreza na dohodak
  5. Podnošenje Obrasca JOPPD za plaću koja je ostvarena kod poslodavca koji je prestao postojati
Hashtags:
#JOPPD, #ObračunPlaće, #PrijenosGospodarskeCjeline, #Pripajanje, #Spajanje, #StatusnePromjene