Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2024, str. 79
XI. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

1 GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU 2 ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA 3 OBVEZNICI REVIZIJE 4 PREDAJA FINANCIJSKIH I POREZNIH IZVJEŠĆA ...

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 12.2023, str. 246
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unose se određene novosti u institut prekograničnih statusnih promjena zatim u ...

pip - 12.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o trgovačkim društvima
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za posljednje ...

rrif - 10.2023, str. 30
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 6 22 pisali smo o računovodstvenom poreznom i pravnom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću dalje ...

rrif - 9.2022, str. 84
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Kada jedan poslovni subjekt prestaje s radom a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta tada on trgovačko društvo ...

Vijesti
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Srijeda, 29.06.2022.

Pripajanje d o o a predstavlja postupak prijenosa cijele imovine jednoga ili više d o o a pripojenih društava drugome ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

rrif - 6.2022, str. 29
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva i to posebice društava s ograničenom odgovornošću a razlozi ...

Nepr - 12.2021, str. 48
Prestanak postojanja udruga
Autor: Nataša BRAMBERGER , dipl. iur.

Pravni položaj udruga uređen je posebnim zakonima i njihovim provedbenim propisima a uz to njihovo postojanje rad i prestanak rada ...

rrif - 10.2021, str. 138
Escrow račun kod preuzimanja poduzeća
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

U trenutačnoj ekonomskoj situaciji s niskim kamatnim stopama i naizgled jeftinim novcem mnoga se trgovačka društva odlučuju za spajanja ili ...

pip - 7.2021, str. 48
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište statusnih promjena odnosno pripajanja spajanja i podjele društva kapitala te definira računovodstvene radnje koje ...

Vijesti
Skraćeni rokovi za predaju PD obrasca
Utorak, 25.05.2021.

Kod statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD najkasnije 30 dana nakon ...

rrif - 8.2020, str. 50
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

Spajanje društava trgovačkih društava obavlja se zbog posebnog interesa vlasnika To je složena poslovna kombinacija zbog toga što obuhvaća ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

rrif - 12.2019, str. 57
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno motrište podjele društva odvajanja s preuzimanjem odnosno definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti ...