Skraćeni rokovi za predaju PD obrasca

Datum: 25.05.2021, Utorak
Autor: T.C.F.

Kod statusnih promjena (pripajanja, spajanja i podjele) prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD najkasnije 30 dana nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobitak.

Po završetku „redovnog“ postupka likvidacije te pri provedi skraćenog postupka prestanka društva bez postupka likvidacije PD obrazac se predaje u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.

Navedeno je propisano čl. 35. st. 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 138/20.) koji je u primjeni od 1.1.2020. godine.

O skraćenim rokovima predaje PD obrasca može se pročitati u članku Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/20., na str. 41.

Povratak na vijesti