Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Stranica:
56.
Autor/i:
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Sažetak:

Poduzetnici koji su u postupku stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača, obveznici su podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave. Kako se podnose navedena izvješća, u kojim rokovima i koje iznimke se pritom primjenjuju, pišu autorice u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Obveza sastavljanja GFI-ja za statističke i druge potrebe
  3. Predaja GFI-ja za javnu objavu
  4. GFI poduzetnika u stečaju
  5. GFI poduzetnika u likvidaciji
  6. GFI društva koje prestaje po skraćenom postupku bez pokretanja likvidacijskog postupka
  7. GFI poduzetnika u slučaju statusne promjene
  8. GFI podružnica inozemnih osnivača
Hashtags:
#JavnaObjava, #Likvidacija, #StatusnePromjene