Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 7 min
Datum: 15.11.2023

Cijena: 87,50


Društvo može prestati na nekoliko načina – nakon provedenog postupka likvidacije, bez postupka likvidacije, nakon provedenog stečaja ili nakon skraćenoga stečajnog postupka. Svaki od tih postupaka ima posebno računovodstveno i porezno motrište. Na ovom webinaru će se kroz izlaganja posebno obrazložiti kako se provodi financijsko izvještavanje društava u likvidaciji, kod prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije te porezno motrište isporuka u postupku likvidacije, tj. prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije.

Također će se objasniti postupanja kod društava kod kojih se provodi otvoreni stečajni postupak te specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka. Jedna od tema bit će i porezno-računovodstveno motrište stečajne mase.

Program:

Računovodstveno i porezno motrište likvidacije d.o.o.-a
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište likvidacije
  • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka, tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
  • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – obrazac PD, prijava PDV-a, oporezivanje prodaje i izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)
  • predaja obrazaca za statistiku i javnu objavu
 • Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

Predavačica: Jasna VUK, mag. i oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište stečaja
  • vođenje poslovnih knjiga društva u stečaju
  • obveze financijskog izvještavanja društva u stečaju i predaje obrazaca FINA-i
  • porezno motrište stečaja (sastavljanje Prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva)
 • Specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
  • kada se provodi skraćeni stečajni postupak i koje su njegove specifičnosti
  • financijsko izvještavanje
  • porezne specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
  • obveza predaje izvještaja FINA-i
 • Stečajna masa
 • Utjecaj otvaranja stečaja ili provedba skraćenoga stečajnog postupka na vjerovnike stečajnog dužnika

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. studenog 2023. godine.

Cijena video snimke je 87,50 eura eura (70,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.