Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 83
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi ostvarenje financijske imovine te ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

pip - 3.2020, str. 58
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na učestala pitanja autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva Uz uvodni dio o samom statusu ...

rrif - 3.2020, str. 90
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću d o o učestala su u aktualnoj praksi s obzirom na ...

pip - 1.2020, str. 42
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 121 19 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

rrif - 10.2019, str. 200
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 dalje ZID ZTD stupio je ...

rrif - 10.2019, str. 148
Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U praksi je najčešći slučaj prestanka poslovanja obrta likvidacija odnosno trajni prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti o čemu smo opširno ...

rrif - 9.2019, str. 143
Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju ...

rrif - 7.2019, str. 53
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima dalje ZTD uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava tj prestanak društva ...

rrif - 6.2019, str. 171
Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene ...

rrif - 6.2019, str. 47
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

pip - 5.2019, str. 10
O novelama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Stupile su na snagu Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s ...

rrif - 3.2019, str. 236
Likvidacijska i stečajna masa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U praksi se kao sudionici postupka sve češće javljaju likvidacijske i stečajne mase Naime to je posljedica slučajeva kada ...

pip - 2.2019, str. 31
Likvidatori – obvezni osiguranici u 2019. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi u 2019 godini trebaju se osigurati samostalno Da bi plaćali manje ...

Sudska praksa
Likvidacija nakon brisanja iz registra
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 8.2018, str. 202
Aktualnosti brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Autorica u ovom članku analizira aktualnosti postupka brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra te skreće pozornost na posljedice neaktivnosti ...

rrif - 4.2018, str. 37
Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 18 objavili smo članak o odgođenoj poreznoj imovini i odgođenoj poreznoj obvezi s naglaskom ...

Mišljenja
Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije
Utorak, 16.01.2018, 410-01/17-01/2599

Davatelj: Porezna uprava

Obrt - 1.2018, str. 23
II. Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH i DOH Z Samostalne obrtničke djelatnosti koje ...

Sudska praksa
Nastavak prekinutoga postupka nakon brisanja subjekta upisa
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2017, str. 199
Likvidacija zadruge
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tino BEGO, dipl. iur.

Autori u članku obrazlažu pravno motrište likvidacije zadruge odnosno postupanje koje se odnosi na donošenje odgovarajućih odluka i provedbe ...

rrif - 10.2017, str. 147
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji u pravilu utvrđuju dohodak na temelju ...

rrif - 7.2017, str. 25
Financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena, likvidacije i stečaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele stečaja i ...

pip - 5.2017, str. 5
Aktualna pitanja likvidacije društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću kao zadnji stadij postojanja takva društva u posljednjih se nekoliko godina učestalije pojavljuje u ...

rrif - 4.2017, str. 191
Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku razlaže mogući način upisa prava vlasništva imatelja udjela brisanoga trgovačkog društava s ograničenom odgovornošću dalje d ...

rrif - 8.2016, str. 175
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja s poreznog i knjigovodstvenog motrišta u slučaju otuđenja odnosno nastavka poslovanja samostalne ...

rrif - 3.2016, str. 166
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju Likvidacija ...

rrif - 3.2016, str. 74
Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine i likvidacija trgovačkog društva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom su praktikumu knjižena dvije vrste poslovnih događaja 1 Nabava dugotrajne nefinancijske imovine njezin otpis i rashod i 2 ...

rrif - 1.2016, str. 207
Prestanak postojanja udruga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati Pritom se mogu primijeniti i postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge ...

pip - 12.2015, str. 3
Zakonodavne novine u pravu društava
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Autorica u ovome članku ne obrađuje cjelovito sva pitanja koja se uređuju zadnjim novelama Zakona o trgovačkim društvima i zadnjim ...

Mišljenja
Status poreznog obveznika – obrt dohodaš, likvidacija djelatnosti i izlazak iz sustava PDV-a
Ponedjeljak, 18.05.2015, 410-01/14-01/682

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2014, str. 161
Što donosi novi Zakon o udrugama
Autor: Dr. sc. Igor VIDAČAK

Novi Zakon o udrugama stupit će na snagu 1 listopada 2014 Njegove odredbe uz uvođenja novih instituta mijenjaju postojeće institute ...

pip - 7.2014, str. 39
Prikaz novog Zakona o udrugama
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autor razmatra zakonska rješenja koja donosi novi Zakon donesen u lipnju ove godine u odnosu na dosad ...

Vijesti
Donesen je „novi“ Zakon o udrugama
Četvrtak, 26.06.2014.
rrif - 5.2014, str. 184
Brisanje društava iz sudskog registra - posljedice
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako se već dulje vrijeme provode radnje koje dovode do brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra po službenoj dužnosti jer ...

Obrt - 1.2014, str. 21
Kontrola evidentiranja poslovnih događaja prije utvrđivanja dohotka samostalnih djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

S motrišta propisa o dohotku u vezi sa sastavljanjem godišnje porezne prijave za samostalne obrtničke djelatnosti u odnosu na prethodnu ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2013, str. 198
Prestanak društva prodajom i nekim drugim načinima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome se članku razmatraju pitanja vezana uz neke od načina na koje se što je moguće jednostavnije može ...

rrif - 7.2013, str. 140
Likvidacija udruge
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Udruge mogu iz određenih razloga prestati postojati Nastupom okolnosti za prestanak udruge otvaraju se pitanja razrješenja međusobnih odnosa članova udruge ...

rrif - 4.2013, str. 159
Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije uređena Zakonom o obrtu a jednako tako niti porezni propisi ...

rrif - 4.2013, str. 145
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju Likvidacija ...

rrif - 3.2013, str. 181
Imovina društava brisanih iz sudskog registra
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Na temelju prisilnih odredaba Zakona o sudskom registru uslijed ispunjenja Zakonom propisanih uvjeta mnoga su trgovačka društva u posljednje vrijeme ...

rrif - 3.2013, str. 82
Likvidacija trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Likvidacija društva jedan je od načina prestanka rada društva Odluku o likvidaciji mogu donijeti i članovi društva odnosno dioničari skupština ...

Obrt - 1.2013, str. 18
Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti za 2012.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Za utvrđivanje dohotka samostalne obrtničke djelatnosti vode jednostavno knjigovodstvo prema načelu blagajne evidentiranjem poslovnih primitaka i poslovnih izdataka samo u ...

rrif - 1.2013, str. 142
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

pip - 1.2013, str. 17
Novosti u Stečajnom zakonu
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Nakon donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi usvojene su i izmjene i dopune Stečajnog zakona Nar nov br ...

rrif - 1.2012, str. 96
VI. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2011. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...