Otpis obveza prema dobavljačima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Otpis obveza prema dobavljačima
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Obveze prema dobavljačima za koje se ne očekuje plaćanje u budućnosti, prema zahtjevima računovodstvenih standarda potrebno je otpisati. Najčešći razlozi za prestanak iskazivanja pojedine obveze su nastup zastare, otpust duga ili nemogućnost ispunjenja.

Kada je potrebno otpisati obveze prema dobavljačima i koja je osnova za evidentiranje otpisa u poslovnim knjigama te koja se pitanja najčešće postavljaju u praksi u vezi s otpisom takvih obveza, pročitajte u ovome praktikumu.

  1. temelj za otpis obveza prema dobavljačima
  2. Otpis obveze zbog nastupa zastare
  3. Otpis obveze na temelju otpusta duga
  4. Otpis obveze zbog nemogućnosti ispunjenja
  5. porezno motrište otpisa obveza prema dobavljačima
  6. Najčešća pitanja u vezi s otpisom obveza prema dobavljačima
Hashtags:
#Dobavljači, #NemogućnostIspunjenja, #Otpisi, #OtpisObveza, #OtpustDuga, #Prihodi, #Zastara