Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 83
Prestanak obveze i financijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prestanak postojanja obveze i prihodi od financijske imovine ...

rrif - 2.2024, str. 78
Maloprodaja proizvoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži maloprodaja proizvoda S obzirom na to da je maloprodaja jedan od oblika trgovine proračunska ...

Vijesti
Zahtjevi za korištenje neiskorištenih nenamjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
Ponedjeljak, 15.01.2024.

Prema odredbama Zakona o proračunu naplaćeni i preneseni odnosno neutrošeni nenamjenski prihodi i primitci te vlastiti prihodi mogu se prenijeti ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje dobitka
Ponedjeljak, 08.01.2024.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2023 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

Vijesti
Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Srijeda, 03.01.2024.

Upravljačko tijelo proračunskog korisnica Ministarstva poljoprivrede mora donijeti odluku o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Ona mora ...

rrif - 1.2024, str. 49
Prodaja darovane imovine i kupnja uz davanje predujma
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

Pror - 1.2024, str. 21
Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U proračunskom sustavu primljene nenamjenske donacije i vlastiti prihodi kako imaju poseban izvor tako imaju i posebne namjene Donesen je ...

PrGO - 1.2024, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

Nepr - 12.2023, str. 56
O neprofitnim organizacijama iz neprofitnoga računovodstvenog sustava
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

S obzirom na jačanje organizacija civilnog društva sve je veći interes javnosti usmjeren na njihov rad jer svakako da on ...

Pror - 12.2023, str. 39
Državni proračun Republike Hrvatske u razdoblju 2024. – 2026. godine
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Kako je i propisano prije kraja 2023 godine mora se usvojiti Državni proračun Republike Hrvatske za 2024 godinu i projekcije ...

rrif - 11.2023, str. 198
Druge izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države uvažavajući promjene ishodišnih ...

rrif - 11.2023, str. 189
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Temeljni pristup upravljanju novčanim sredstvima na razini proračuna je da ona budu raspoloživa na jedinstvenom jedinom transakcijskom računu određenog proračuna ...

rrif - 11.2023, str. 74
Donacija i polog novca
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi primljena donacija dar za provedbu prijavljenog projekta te ...

rrif - 11.2023, str. 40
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi često postoje transakcije koje započinju u jednom obračunskom razdoblju a završavaju u sljedećim razdobljima Cilj vremenskih razgraničenja ...

rrif - 10.2023, str. 217
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2024. – 2026. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Radi dobre i točne pripreme proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika uzima se u obzir niz propisa i ...

rrif - 10.2023, str. 207
Računovodstveni proračunski financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da su u računovodstvenom sustavu osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo propisana tromjesečna obračunska razdoblja financijske izvještaje ...

rrif - 10.2023, str. 13
Upozoravajući znakovi da je u financijskim izvještajima možda primijenjeno kreativno računovodstvo
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Forenzika bi se na temelju vanjskih upozoravajućih znakova mogla nazvati forenzika na prvi pogled Vanjski upozoravajući znakovi da je u ...

Pitanja i odgovori
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu
Srijeda, 27.09.2023.

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

rrif - 9.2023, str. 216
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana postupak njihova donošenja njihovo izvršavanje Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o ...

rrif - 9.2023, str. 78
Športski ribolov i obdarivanje
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prodaja ribolovnih dozvola za športski ribolov na moru ...

pip - 9.2023, str. 28
Godišnje izvješće o oporezivanju u 2023. godini
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Komisija Europske unije početkom srpnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju Annual Report on Taxation 2023 koje sadržava prikaz ...

Pitanja i odgovori
Odgođeni prihod kod povratnoga financijskog najma
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Društvo Produkt d o o obveznik HSFI ja ugovorilo je s leasing društvom prodaju stroja i uzimanje toga stroja u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

rrif - 7.2023, str. 70
Podsjetnik na predaju polugodišnjega financijskog izvještaja za neprofitne organizacije za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Samo se izvještaj o prihodima i rashodima Obrazac PR RAS NPF kao jedan iz seta financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu ...

rrif - 6.2023, str. 189
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države kao potreba nameće ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

rrif - 5.2023, str. 154
Profitabilnost i produktivnost vodećih maloprodajnih lanaca u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U članku analiziramo poslovnu uspješnost vodećih maloprodavača u Hrvatskoj Rang ljestvica vodećih maloprodavača formira se obično prema postignutim prihodima od ...

rrif - 5.2023, str. 74
Besplatne zalihe i ispravak potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daje dio upute koju je izdalo Ministarstvo financija u vezi s ...

rrif - 5.2023, str. 55
Računovodstveno evidentiranje ugovora o otkupu s opcijom prodaje u skladu s MSFI-jem 15
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Obveznici primjene MSFI ja trebaju voditi računa o zahtjevima koje postavlja standard MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima ...

Pror - 5.2023, str. 42
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Popis stručnih naziva Arhivsko gradivo Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi Kolektivno pregovaranje Strateško planiranje Visoko obrazovanje Sudci Lučke uprave ...

rrif - 5.2023, str. 27
Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 9 Financijski instrumenti u primjeni je već punih pet godina ali u praksi i dalje stvara izazove u vezi ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023, 410-01/23-01/635

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Sastavljanje prvih proračunskih financijskih izvještaja
Srijeda, 05.04.2023.

S obzirom na to da se za razdoblje siječanj ožujak 2023 godine moraju sastaviti financijski izvještaju u proračunskom sustavu a ...

rrif - 3.2023, str. 211
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih ...

rrif - 2.2023, str. 70
Nerecipročni prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s nerecipročnim prihodima koji se ...

Vijesti
Prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Ponedjeljak, 30.01.2023.

Iako je ulaskom Republike Hrvatske u euro zonu devizni sustav u potpunosti liberaliziran i nadalje o određenim odnosima s inozemstvom ...

PrGO - 1.2023, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 12.2022, str. 49
Evidentiranje subvencije cijene električne energije u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1 listopada 2022 godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih neki ...

Pror - 12.2022, str. 34
Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Kako je i propisano prije kraja 2022 godine usvojen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2023 godinu i projekcije za ...

Vijesti
Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit
Petak, 18.11.2022.

Na stranicama e Savjetovanja 17 studenoga 2022 godine objavljen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit Iz ...

rrif - 11.2022, str. 52
Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju ostalih poslovnih prihoda prema zahtjevima HSFI ja 15 Prihodi te ...

rrif - 11.2022, str. 41
Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i obveze ...

rrif - 10.2022, str. 90
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Nadležnoj ispostavi PU porezni obveznici dostavljaju zahtjeve za preknjiženje više odnosno pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jednog na drugi račun ...

rrif - 10.2022, str. 44
Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ostali poslovni prihodi iskazuju se u računu dobitka i gubitka ovisno o tome jesu li navedeni prihodi nastali u transakcijama ...

Vijesti
Obveznici revizije za 2022. godinu
Srijeda, 31.08.2022.

Obveznici revizije financijskih izvješća propisani su Zakonom o računovodstvu Nar nov br 78 15 47 20 dalje ZOR Osim toga ...

rrif - 8.2022, str. 116
Izvještavanje o prihodima i rashodima koji se rijetko ponavljaju (izvanredni prihodi i rashodi)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Svrha rasprave jest dobiti povratne informacije od članova Odbora za međunarodne računovodstvene standarde IASB kao podlozi budućoj raspravi IASB a ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...