Zahtjevi za korištenje neiskorištenih nenamjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda

Datum: 15.01.2024, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Prema odredbama Zakona o proračunu naplaćeni i preneseni odnosno neutrošeni nenamjenski prihodi i primitci te vlastiti prihodi mogu se prenijeti u tekuću godinu.

Da bi se ova mogućnosti iskoristila mora se u određenom roku podnijeti zahtjev za to. Za proračunske korisnike državnog proračuna rok za dostavu zahtjeva je najkasnije do 31. siječnja 2024. godine, odnosno najkasnije do 15. veljače 2024. za Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Zahtjev se podnosi Ministarstvu financija. To je nešto kraći rok u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje i rokove koji su bili propisani istovrsnim zakonom.

Detaljnije o tome i drugim bitnim temama u području izvršavanja državnog proračuna za 2024. godinu može se pročitati u prilogu časopisu RRiF br., 1/24. Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Povratak na vijesti