Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Samonaplatna benzinska postaja-vaučer za točenje goriva
Srijeda, 20.01.2021, 410-01/21-01/20

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2020, str. 209
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kreditne institucije obveznici su poreza na dobitak te stoga primjenjuju sve odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.
rrif - 11.2020, str. 112
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog čestih promjena poreznih propisa sve je teže jasno razabrati koje se promjene odnose na koje porezno razdoblje To ...

rrif - 11.2020, str. 84
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s prijenosom dugotrajne imovine između povezanih osoba i prestankom ...

rrif - 11.2020, str. 57
Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i ...

rrif - 11.2020, str. 43
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici se često susreću s problemom evidentiranja stvari i opreme manje vrijednosti pod zajedničkim nazivom sitan ...

pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Donacije uplaćene na račun Vlade RH Digitalizacija putnih naloga i putnih računa elektroničko potpisivanje Propuštanje roka za ...

rrif - 10.2020, str. 37
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati ...

Mišljenja
Samoposlužni uređaji - fiskalizacija
Četvrtak, 17.09.2020, 417-01/20-01/81

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Digitalizacija putnih naloga i putnih računa- elektroničko potpisivanje
Utorak, 15.09.2020, 410-01/20-01/1670

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 33
Menadžersko računovodstvo zaliha i „normalizacija“ financijskog izvještavanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Jedan od najvažnijih zadataka menadžerskog računovodstva je prilagoditi podatke i informacije iz financijskih izvještaja poslovnom modelu i razmišljanjima poduzetnika ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Ponedjeljak, 13.07.2020, 410-01/20-01/1472

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 7.2020, str. 36
O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava uređena su u odnosu na državne službenike i namještenike važećim kolektivnim ugovorom koji ...

Pror - 7.2020, str. 29
Utjecaj pandemije COVID-19 na rad lokalnih predstavničkih tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

U izvanrednim situacijama od kojih je jedna u vrijeme pisanja članka otklonjena s neizvjesnošću za budućnost treba osigurati nesmetan ...

Pitanja i odgovori
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca – porezno priznavanje troškova
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Trgovačko društvo u svojoj bilanci 31 prosinca 2019 godine ima nenaplaćena potraživanja u ukupnoj svoti od 44 000 00 kuna ...

pip - 5.2020, str. 86
Elektronički potpis kao sredstvo digitalne transformacije u pravnom poslovanju
Autor: Benjamin SADRIĆ , mag. iur.

Epidemija koja je blokirala veliki dio svijeta i Europe dala je snažan poticaj prelasku poslovanja iz tiskanog u digitalni odnosno ...

Pitanja i odgovori
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Četvrtak, 23.01.2020.

Mogu li nezaposlene osobe u 2020. godini koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

pip - 1.2020, str. 143
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Dohodak od otuđenja nekretnina Dohotkom od otuđenja nekretnina čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koje se ...

pip - 1.2020, str. 42
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 121 19 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

rrif - 11.2019, str. 49
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Krajem poslovne godine korisno je podsjetiti se na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih ...

Pitanja i odgovori
Prokurist kao potpisnik ugovora o radu
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Zanima nas je li valjan ugovor o radu koji je potpisao prokurist?

Pitanja i odgovori
Djelatnost poreznog savjetništva
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Tko može, i pod kojim uvjetima, obavljati djelatnost poreznog savjetništva?

rrif - 10.2019, str. 62
Pomoći i ulaganja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u ...

Pitanja i odgovori
Vrijednosno usklađenje i prodaja zastarjele robe
Petak, 21.06.2019.

Trgovačko društvo Mali d o o bavi se trgovinom na veliko Na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2019, str. 60
Kupnja knjiga i oročenje viška novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom knjiga koje ...

rrif - 1.2019, str. 159
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu za 2018 godinu predaje se na obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne obrtničke ...

rrif - 12.2018, str. 187
Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao jednokratnu mjeru pomoći radi rješavanja problema dugotrajno blokiranih računa fizičkih osoba građana donesen je Zakon o otpisu dugova ...

rrif - 11.2018, str. 40
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Vrijeme je podsjetiti se na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih nenaplativih potraživanja od ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
Četvrtak, 13.09.2018.

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se otpis potraživanja od fizičkih osoba prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama ...

pip - 9.2018, str. 148
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Pomaganje u obrtu Obrtniku u obavljanju djelatnosti obrta može pomagati sin ali pod uvjetom da živi zajedno s obrtnikom ...

Vijesti
Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
Ponedjeljak, 16.07.2018.
Sudska praksa
Odlazak na godišnji odmor - razlog za otkaz ugovora o radu
Srijeda, 16.05.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 55
Otpis potraživanja i udio u dobitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavane knjige iskazuju otpisi potraživanja koja su povezana s prihodima te prihodi od ...

Pitanja i odgovori
Mandat članova uprave
Četvrtak, 15.03.2018.

Od kojeg trenutka imenovani članovi uprave imaju pravo i dužnost početi obavljati poslove člana uprave u društvu?

rrif - 11.2017, str. 23
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako se veliko pospremanje u analitičkom knjigovodstvu kupaca i usklađenje salda provodi početkom siječnja već sada je vrijeme podsjetiti ...

Sudska praksa
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 16.10.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017, 410-01/13-01/3534

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

rrif - 5.2017, str. 185
Izvanredni otkaz ugovora o radu u aktualnoj sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske VSRH i Županijski sud u ...

pip - 5.2017, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

I Porez na dodanu vrijednost Neresorbirajući kirurški konac primjena stope PDV a od 5 Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada ...

Mišljenja
Otpisi nenaplativih potraživanja
Ponedjeljak, 10.04.2017, 410-01/17-01/340

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla
Ponedjeljak, 10.04.2017.

Županijski sud

Pror - 4.2017, str. 50
Kolektivni ugovor za javne službe
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Potpisan je novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Njime su prema riječima sindikalnih čelnika uključenih ...